Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Warsztaty stacjonarne
Course of study:
2017/2018
Code:
JFCB-3-404-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Spisak Bartłomiej (spisak@novell.ftj.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami metodologii badań naukowych oraz ich popularyzacji. Studenci zastaną zapoznani z zasadami przygotowania publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Doktoranci rozumieją znaczenie popularyzacji badań naukowych, zarówno w formie publikacji naukowych, jak i wystąpień na konferencjach naukowych FCB3A_K03, FCB3A_U02, FCB3A_U03, FCB3A_U01, FCB3A_W02 Test results,
Activity during classes
Skills
M_U001 Doktoranci mają umiejętność prowadzenia badań naukowych w zróżnicowanych zespołach badawczych, znają zasady opracowywania wyników własnych badań i mają umiejętność ich prezentacji . FCB3A_K03, FCB3A_U02, FCB3A_U01, FCB3A_W02 Activity during classes,
Test results
Knowledge
M_W001 Absolwent potrafi prezentować wyniki własnych badań w formie publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach naukowych. FCB3A_W02 Test results
M_W002 Doktoranci mają wiedzę dotyczącą metodologii badań naukowych. FCB3A_K03, FCB3A_U02, FCB3A_U01, FCB3A_W02 Activity during classes,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Doktoranci rozumieją znaczenie popularyzacji badań naukowych, zarówno w formie publikacji naukowych, jak i wystąpień na konferencjach naukowych - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Doktoranci mają umiejętność prowadzenia badań naukowych w zróżnicowanych zespołach badawczych, znają zasady opracowywania wyników własnych badań i mają umiejętność ich prezentacji . - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Absolwent potrafi prezentować wyniki własnych badań w formie publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach naukowych. - - - - - - - - + - -
M_W002 Doktoranci mają wiedzę dotyczącą metodologii badań naukowych. - - - - - - - - + - -
Module content
Lectures:
Workshops:
Metodologia badań naukowych
Workshops:
Przygotowywanie publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 29 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in practical classes 24 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Sposób obliczania oceny końcowej zostanie podany przez prowadzących warsztaty.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Prowadzący warsztaty zostaną wyłonieni w drodze konkursu.