Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Material engineering for physicists, chemists and biophysicists
Course of study:
2017/2018
Code:
JFCB-3-407-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Stoch Paweł (pstoch@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Dorosz Dominik (ddorosz@agh.edu.pl)
Module summary

Program obejmuje opis budowy, własności i funkcji podstawowych grup materiałów: metalicznych i ceramicznych, przewodników superjonowych, półprzewodników, dielektryków oraz magnetyków.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Posiada świadomość konieczności posiadania wiedzy podstawowej z zakresu nauki o materiałach. FCB3A_K01 Examination,
Activity during classes
Skills
M_U001 Doktorant posiada umiejętność klasyfikacji materiałów. FCB3A_U02 Examination,
Activity during classes
M_U002 Doktorant posiada umiejętności w zakresie opisu budowy/struktury oraz podstawowych właściwości materiałów. FCB3A_U02 Examination,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 1. Doktorant posiada wszechstronną wiedzę dotyczącą materiałów i ich klasyfikacji FCB3A_W05 Activity during classes
M_W002 2. Doktorant posiada podstawową wiedzę dotyczącą własności materiałów (własności elektryczne, optyczne, magnetyczne, cieplne, i inne). FCB3A_W05 Activity during classes
M_W003 3. Doktorant zna i rozumie relacje pomiędzy strukturą, metodą otrzymywania i właściwościami użytkowymi materiałów FCB3A_W05 Activity during classes
M_W004 4. Student posiada wiedzę pozwalającą na zdanie egzaminu z dyscypliny dodatkowej. FCB3A_W05 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Posiada świadomość konieczności posiadania wiedzy podstawowej z zakresu nauki o materiałach. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Doktorant posiada umiejętność klasyfikacji materiałów. + - - - - - - - - - -
M_U002 Doktorant posiada umiejętności w zakresie opisu budowy/struktury oraz podstawowych właściwości materiałów. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 1. Doktorant posiada wszechstronną wiedzę dotyczącą materiałów i ich klasyfikacji + - - - - - - - - - -
M_W002 2. Doktorant posiada podstawową wiedzę dotyczącą własności materiałów (własności elektryczne, optyczne, magnetyczne, cieplne, i inne). + - - - - - - - - - -
M_W003 3. Doktorant zna i rozumie relacje pomiędzy strukturą, metodą otrzymywania i właściwościami użytkowymi materiałów + - - - - - - - - - -
M_W004 4. Student posiada wiedzę pozwalającą na zdanie egzaminu z dyscypliny dodatkowej. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Program wykładu
1. Grupy materiałów: metaliczne i ceramiczne, przewodniki superjonowe, półprzewodniki, dielektryki oraz magnetyki
2. Właściwości materiałów zależne od struktury i składu fazowego.
3. Elementy struktury i mikrostruktury materiałów. Defekty i ich właściwości
4. Materiały amorficzne i szkliste
5. Materiały porowate i nanostrukturalne.
6. Forma materiałów: mono i polikryształy, kompozyty.
7. Inżynieria powierzchni.
8. Biomateriały
9. Materiały funkcjonalne: relacje pomiędzy strukturą, metodą otrzymywania i właściwościami użytkowymi.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 65 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 15 h
Examination or Final test 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wynik egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy fizykochemii ciała stałego

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa-Podręczniki : Chemia Ciała Stałego, Fizyka Ciała Stałego, Nauka o materiałach
Literatura uzupełniająca – artykuły naukowe z zakresu “materials science and engineering”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Według listy publikacji zamieszczonych na stronie Web of Science

Additional information:

None