Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Nanostructures and nanodevices
Course of study:
2017/2018
Code:
JFCB-3-602-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Adamowski Janusz (adamowski@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Doktorant posiada umiejętność pracy w międzynarodowych i interdyscyplinarnych projektach badawczych. FCB3A_K01 Examination
Skills
M_U001 Posługuje się specjalistycznym słownictwem w językiem angielskim dotyczącym teoretycznych i eksperymentalnych aspektów nanotechnologii. FCB3A_U01 Examination
Knowledge
M_W001 Doktorant ma wiedzę w zakresie nanotechnologii, zna metody wytwarzania układów niskowymiarowych i zasady ich modelowania. Examination
M_W002 Doktorant rozumie znaczenie wpływu nanotechnologii na rozwój nanourządzeń elektronicznych. FCB3A_W05 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Doktorant posiada umiejętność pracy w międzynarodowych i interdyscyplinarnych projektach badawczych. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Posługuje się specjalistycznym słownictwem w językiem angielskim dotyczącym teoretycznych i eksperymentalnych aspektów nanotechnologii. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Doktorant ma wiedzę w zakresie nanotechnologii, zna metody wytwarzania układów niskowymiarowych i zasady ich modelowania. + - - - - + - - - - -
M_W002 Doktorant rozumie znaczenie wpływu nanotechnologii na rozwój nanourządzeń elektronicznych. + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
Nanostructures and nanodevices

Treść zajęć:
Podstawowe metody nanotechnologii służące do wytwarzania nanostruktur półprzewodnikowych i metalicznych. Metody badania własności nanostruktur. Kropki kwantowe, nanodruty, układy warstwowe: studnie kwantowe pojedyncze i wielokrotne, supersieci. Metody wytwarzania nanoprzyrządów. Podstawowe nanoprzyrządy półprzewodnikowe i hybrydowe. Przyrządy jednoelektronowe: tranzystor, pamięć. Źródła pojedynczych fotonów. Zastosowania nanoprzyrządów w nanoelektronice i spintronice. Elektronika molekularna. Granica miniaturyzacji przyrządów elektronicznych.

Seminar classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in seminar classes 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Szczegółowe rozwinięcie i realizacja ww. tematów będą zależały od zaproszonego wykładowcy.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None