Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Warsztaty stacjonarne II
Course of study:
2017/2018
Code:
JFCB-3-703-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Spisak Bartłomiej (spisak@novell.ftj.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Zajęcia mają na celu zapoznanie doktorantów z zasadami zdobywania funduszy na badania naukowe. Doktoranci zostaną zapoznani z procedurami związanymi z pozyskiwaniem projektów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Doktorant posiada umiejętność pracy w grupie nad projektem. FCB3A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Doktorant umie wybrać optymalne źródła pozyskiwania funduszy na realizację badań, przygotować wniosek związany z finansowaniem badań naukowych. FCB3A_W04 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Doktoranci znają mechanizmy komercjalizacji wiedzy, mają podstawową wiedzę dotyczącą tworzenia start up'ów oraz mają podstawową wiedzę dotyczącą procedur zgłaszania patentów. Doktoranci znają zasady design thinking. FCB3A_W04 Activity during classes,
Test results
M_W002 Doktorant zna zasady finansowania badań naukowych oraz ich źródła. FCB3A_U02, FCB3A_U03 Activity during classes
M_W003 Doktorant zna podstawowe procedury pozyskiwania i rozliczania funduszy krajowych i zagranicznych na potrzeby badań naukowych. FCB3A_W04, FCB3A_W02 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Doktorant posiada umiejętność pracy w grupie nad projektem. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Doktorant umie wybrać optymalne źródła pozyskiwania funduszy na realizację badań, przygotować wniosek związany z finansowaniem badań naukowych. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Doktoranci znają mechanizmy komercjalizacji wiedzy, mają podstawową wiedzę dotyczącą tworzenia start up'ów oraz mają podstawową wiedzę dotyczącą procedur zgłaszania patentów. Doktoranci znają zasady design thinking. - - - - - - - - + - -
M_W002 Doktorant zna zasady finansowania badań naukowych oraz ich źródła. - - - - - - - - + - -
M_W003 Doktorant zna podstawowe procedury pozyskiwania i rozliczania funduszy krajowych i zagranicznych na potrzeby badań naukowych. - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:
Komercjalizacja wyników badań naukowych i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości
Workshops:
Pozyskiwanie finansowania projektów badawczych
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 29 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Workshops participation 24 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunki zaliczenia zostaną podane przez prowadzących warsztaty.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Osoby prowadzące warsztaty zostaną wyłonione w konkursie.