Semester 1, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
RIA-2-101-ID-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Specjalistyczne IA

 
RIA-2-102-ID-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
RIA-2-103-ID-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+
RIA-2-104-ID-s 20 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5
+
RIA-2-105-ID-s 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 58 4
-
RIA-2-106-ID-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
RIA-2-107-ID-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Semester 2, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
RIA-2-202-ID-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Specjalistyczne IA

 
RIA-2-201-ID-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
RIA-2-204-ID-s 28 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 64 6
+
RIA-2-205-ID-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-206-ID-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Język obcy specjalistyczny obieralny IA

The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden z dostępnych języków

2
 
Expand/collapse content
RIA-2-218-ID-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
RIA-2-220-ID-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
RIA-2-223-ID-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Obieralne IA

The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden lub więcej przedmiotów z tej grupy, tak aby w semestrze zebrać co najmniej 30 p. ECTS

 
RIA-2-203-ID-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-207-ID-s 16 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 58 4
-
RIA-2-208-ID-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
RIA-2-209-ID-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-210-ID-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-211-ID-s 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-
RIA-2-212-ID-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-213-ID-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-214-ID-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-215-ID-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-216-ID-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-217-ID-s 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Semester 3, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
RIA-2-309-ID-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 20
-
RIA-2-310-ID-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Obieralne IA

The rules for selecting groups/modules: należy wybrać jeden lub więcej przedmiotów z tej grupy, tak aby w semestrze zebrać co najmniej 30 p. ECTS

 
RIA-2-301-ID-s 20 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 46 4
-
RIA-2-302-ID-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-303-ID-s 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-
RIA-2-304-ID-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
RIA-2-305-ID-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RIA-2-306-ID-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
RIA-2-307-ID-s 14 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 50 4
-
RIA-2-308-ID-s 13 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 39 2
-
RIA-2-312-ID-s 7 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 30 2
-

Praktyka dyplomowa

The rules for selecting groups/modules: Student odbywa praktykę w wybranym zakładzie lub laboratorium albo bierze udział w pracach badawczych KMiW lub KE

2
 
RIA-2-311-ID-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Praktyka dyplomowa lub udział w pracach badawczych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 1
-