Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
RIA-2-105-ID-s
Name:
Reżyseria dźwięku
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Field of study:
Acoustic Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Małecki Paweł (pawel.malecki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Małecki Paweł (pawel.malecki@agh.edu.pl)
Czopek Dorota (dorotam@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie skonfigurować rider techniczny do nagrania instrumentów w warunkach studyjnych oraz koncertowych IA2A_W10 Activity during classes,
Case study,
Execution of a project,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
M_U002 Umie skonfigurować cyfrową konsoletę oraz zastosować ją w praktyce studyjnej i koncertowej IA2A_W07, IA2A_W10 Activity during classes,
Oral answer,
Project,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna metody mikrofonowania źródeł dźwięku: bliskie, dalekie, z dokolorowaniem i ambientowe, zna ich wady i zalety. IA2A_W01, IA2A_W10 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
M_W002 Zna czynniki determinujące określone usytuowania mikrofonów względem źródeł dźwięku IA2A_W07, IA2A_W06, IA2A_W05 Activity during classes,
Oral answer,
Project,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie skonfigurować rider techniczny do nagrania instrumentów w warunkach studyjnych oraz koncertowych - - - - - - - - - - -
M_U002 Umie skonfigurować cyfrową konsoletę oraz zastosować ją w praktyce studyjnej i koncertowej - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna metody mikrofonowania źródeł dźwięku: bliskie, dalekie, z dokolorowaniem i ambientowe, zna ich wady i zalety. - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna czynniki determinujące określone usytuowania mikrofonów względem źródeł dźwięku - - - - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:
 1. Nagranie lektora

  Wykonanie nagrania lektorskiego kilkoma metodami. Zastosowanie typowych metod mikrofonowania oraz przetwarzania sygnału mowy.

 2. Nagranie wokalisty

  Wykonanie nagrania wokalisty. Zastosowanie typowych metod mikrofonowania oraz przetwarzania wokalu. Dodanie efektów dźwiękowych oraz korekcja barwy i intonacji.

 3. Montaż audycji radiowej

  Wykonanie audycji radiowej na podstawie zarejestrowanego wcześniej materiału. Edycja nagranego materiału oraz montaż słowno-muzyczny.

 4. Wykonanie miksu "live" za pomocą konsoli cyfrowej 1

  Zastosowanie konsoli cyfrowej jako narzędzia do miksowania oraz komputera z systemem DAW jako źródła dźwięku, do wykonania gotowego utworu o niewielkiej złożoności (do 12 śladów).

 5. Wykonanie miksu "live" za pomocą konsoli cyfrowej 2

  Zastosowanie konsoli cyfrowej jako narzędzia do miksowania oraz komputera z systemem DAW jako źródła dźwięku, do wykonania gotowego utworu o dużej złożoności (od 40 śladów).

 6. Nagranie zespołu muzycznego lub sekcji instrumentalnej

  Wykonanie nagrania zespołu muzycznego lub sekcji instrumentów za pomocą poznanych technik mikrofonowych.

 7. Wykonanie słuchowiska dźwiękowego

  Zastosowanie wykonanych nagrań w celu stworzenia montażu słowno-muzycznego lub udźwiękowienia obrazu ruchomego.

 8. Nagranie efektów dźwiękowych 1
 9. Nagranie efektów dźwiękowych 2
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 113 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Contact hours 15 h
Participation in laboratory classes 58 h
Completion of a project 30 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocena na podstawie ocen z projektów, aktywności, odpowiedzi ustnych.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 • Bobby Owsinski, The Recording Engineer’s handbook. The ArtistPro Publishing and Thomson Course Technology
 • David Miles Huber, Robert E. Runstein, Modern Recording Techniques. Focal Press
 • Bruce Bartlett, Jenny Bartlett. Practical Recording Techniques. Focal Press
 • Jurgen Meyer, Acoustics and the Performance of Music. Springer.

Słuchawki studyjne.
Komputer z oprogramowaniem DAW.
Reporterski rejestrator cyfrowy.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None