Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
RIA-2-206-ID-s
Name:
Dźwięk przestrzenny
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Field of study:
Acoustic Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wierzbicki Jacek (wierzbic@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wierzbicki Jacek (wierzbic@agh.edu.pl)
dr inż. Małecki Paweł (pawel.malecki@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 umie samodzielnie dokonać wyboru toru rejestracji i zarejestrować oraz edytować dźwięk przestrzenny w zależności od warunków nagraniowych (przestrzeń otwarta, studio, pomieszczenia o różnym przeznaczeniu) IA2A_U09, IA2A_U14, IA2A_U04 Test,
Oral answer,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 umie dokonać wyboru i zestawienia układu systemu głośnikowego do reprodukcji dźwięku przestrzennego w zależności od zmiennych wymogów (kino domowe, monitoring) IA2A_U09, IA2A_U14, IA2A_U04 Test,
Oral answer,
Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 zna techniki rejestracji i przetwarzania dźwięku przestrzennego IA2A_W06, IA2A_W01, IA2A_W05 Oral answer,
Test
M_W002 zna wielokanałowe techniki reprodukcji dźwięku przestrzennego IA2A_W07, IA2A_W08 Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 umie samodzielnie dokonać wyboru toru rejestracji i zarejestrować oraz edytować dźwięk przestrzenny w zależności od warunków nagraniowych (przestrzeń otwarta, studio, pomieszczenia o różnym przeznaczeniu) - - + - - - - - - - -
M_U002 umie dokonać wyboru i zestawienia układu systemu głośnikowego do reprodukcji dźwięku przestrzennego w zależności od zmiennych wymogów (kino domowe, monitoring) - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna techniki rejestracji i przetwarzania dźwięku przestrzennego + - + - - - - - - - -
M_W002 zna wielokanałowe techniki reprodukcji dźwięku przestrzennego + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
  1. Właściwiści słuchu – lokalizacja źródeł dźwięku
  2. Systemy rejestracji i reprodykcji dźwięku – technika binauralna i systemy kina domowego
  3. Ambisonia – techniki rejestracji, algorytmy
  4. Wave Field Synhesis
  5. Detekcja kierunku w systemach monitoringu akustycznego. Panorama akustyczna.
Laboratory classes:
  1. Dokładność lokalizacji źródła dźwięku – testy odsłuchowe
  2. Rejestracja dźwięku przy pomocy mikrofonów dousznych. Edycja nagrań.
  3. Rejestracja dźwięku przy pomocy mikrofonów typu SoundField.
  4. Algorytmy przetwarzania dźwięku przestrzennego
  5. Reprodukcja dźwięku przestrzennego – układy głośników
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 11 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

aktywność na zajęciach, sprawozdania z ćwiczeń, kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

umiejętność obsługi programów do edycji dźwięku, znajomość Matlaba, obsługa urządzeń do rejestracji i reprodukcji dźwięku

Recommended literature and teaching resources:

Jeroen Breebaart, Christof Faller: Spatial Audio Processing, John Wiley & Sons, 2007
Francis Rumsey: Spatial Audio, Focal Press, 2001
Rozenn Nicol: Binaural Technology, AES Monographs, 2010
Diemer de Vries: Wave Field Synthesis, AES Monographs, 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None