Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
RIA-2-215-ID-s
Name:
Auralizacja
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Field of study:
Acoustic Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Małecki Paweł (pawel.malecki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Brawata Krzysztof (brawata@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Potrafi współpracować z fachowcami z branży budowlanej i instalatorskiej. IA2A_K04 Case study,
Execution of a project
M_K003 Potrafi dobrać zespół odsłuchowy, który będzie dokonywał kwalifikacji symulacji akustyki danego pomieszczenia IA2A_K06, IA2A_K05 Case study,
Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi ocenić jakość symulacji warunków akustycznych pomieszczenia IA2A_U09, IA2A_U14, IA2A_U13 Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Potrafi ocenić jakość brzmienia symulowanych zestawów głośnikowych IA2A_U09, IA2A_U11, IA2A_U12, IA2A_U13 Activity during classes,
Execution of exercises,
Completion of laboratory classes
M_U003 Potrafi dokonać pomiaru odpowiedzi impulsowej pomieszczenia i przetwornika elektroakustycznego. IA2A_U09, IA2A_U20, IA2A_U15 Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna zasady wykonywania splotów, transformacji i transmisji sygnałów IA2A_W08, IA2A_W10, IA2A_W04 Activity during classes,
Oral answer,
Case study
M_W002 Zna techniczne realizacje sygnałów impulsowych IA2A_W08, IA2A_W06 Activity during classes,
Oral answer,
Case study
M_W003 Charakteryzuje cechy zwrotnic elektrycznych w zestawach głośnikowych. IA2A_W06 Activity during classes,
Oral answer,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Potrafi współpracować z fachowcami z branży budowlanej i instalatorskiej. - - - - - - - - - - -
M_K003 Potrafi dobrać zespół odsłuchowy, który będzie dokonywał kwalifikacji symulacji akustyki danego pomieszczenia - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ocenić jakość symulacji warunków akustycznych pomieszczenia - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić jakość brzmienia symulowanych zestawów głośnikowych - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać pomiaru odpowiedzi impulsowej pomieszczenia i przetwornika elektroakustycznego. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady wykonywania splotów, transformacji i transmisji sygnałów + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna techniczne realizacje sygnałów impulsowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Charakteryzuje cechy zwrotnic elektrycznych w zestawach głośnikowych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Operacja splotu: liniowy, kołowy (FFT i DFT)
 2. Pomiary odpowiedzi impulsowej pomieszczenia, instalacje wielokanałowe
 3. Pomiar odpowiedzi impulsowych przetworników elektroakustycznych
 4. Edycja odpowiedzi impulsowej – oczekiwane efekty dźwiękowe
 5. Odpowiedzi impulsowe cząstkowe i ich wpływ na charakter brzmienia
 6. Modelowanie pogłosu pomieszczenia
 7. Synteza odpowiedzi impulsowej; odsłuch oczekiwanych efektów
Laboratory classes:
 1. Komputerowa symulacja splotu
 2. Odpowiedzi impulsowe pomieszczeń
 3. Odpowiedzi impulsowe przetworników
 4. Transformacja falkowa i jej właściwości
 5. Modelowanie części pogłosowej odpowiedzi impulsowej
 6. Reedycja parametrów odpowiedzi impulsowej
 7. Symulacja splotowa zestawów wielogłośnikowych
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 40 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium zaliczeniowe, aktywność na zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość Matlaba

Recommended literature and teaching resources:

Kuttruff H., Room acoustics
Meyer J., Kirchenakustik

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None