Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
RIA-2-308-ID-s
Name:
Stage technology
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Field of study:
Acoustic Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Kamisiński Tadeusz (kamisins@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Brawata Krzysztof (brawata@agh.edu.pl)
Zastawnik Marcin (marcin.zastawnik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student umie współpracować z innymi branżami oraz artystami w celu osiągnięcia zamierzonego celu artystycznego IA2A_K06, IA2A_K05, IA2A_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować sprzęt sceniczny zgodnie z wymaganiami wykonawcy IA2A_U14, IA2A_U03, IA2A_U06, IA2A_U15 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_U002 Student rozumie rolę oświetlenia w realizacji wydarzeń kulturalnych IA2A_U09, IA2A_U21 Activity during classes,
Case study
Knowledge
M_W001 Student potrafi opisać urządzenia technologiczne występujące na scenie IA2A_W07, IA2A_W10 Activity during classes
M_W002 Student zna możliwości i ograniczenia systemów oświetlenia scenicznego IA2A_W08, IA2A_W10 Activity during classes,
Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student umie współpracować z innymi branżami oraz artystami w celu osiągnięcia zamierzonego celu artystycznego - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować sprzęt sceniczny zgodnie z wymaganiami wykonawcy - - + - - - - - - - -
M_U002 Student rozumie rolę oświetlenia w realizacji wydarzeń kulturalnych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi opisać urządzenia technologiczne występujące na scenie + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna możliwości i ograniczenia systemów oświetlenia scenicznego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Konstrukcja sceny w salach widowiskowych oraz sceny mobilne

  Wprowadzenie do technologii sceny,
  Rola sceny w salach widowiskowych i scen mobilnych,
  Rodzaje konstrukcji scen w salach widowiskowych. W szczególności scen teatralnych operowych i koncertowych.
  Funkcja akustyczna poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wyposażenia sceny, okno sceniczne, orkiestron, wieża sceniczna,
  Zapoznanie studentów z konstrukcją scen mobilnych.

 2. Urządzenia technologiczne sceny

  Urządzenia mechaniczne sceny: zapadnie i podnośniki sceniczne, sceny obrotowe – budowa i zastosowanie,
  Kurtyny sceniczne – rodzaje i przeznaczenie.

 3. Oświetlenie sceniczne

  Rola oświetlenia scenicznego w realizacjach wydarzeń kulturalnych,
  Rodzaje lamp oświetleniowych stosowanych w salach i na scenach mobilnych oraz ich zastosowanie,
  Rozmieszczenie elementów oświetleniowych na scenie, rampy oświetleniowe,
  Sterowanie oświetleniem scenicznym.

 4. Sterowanie zintegrowane. System inspicjenta. Urządzenia multimedialne używane na scenie

  Sterowanie zintegrowane, System inspicjenta, Urządzenia multimedialne używane na scenie, ekrany LED, wytwornice dymu, pirotechnika, efekty specjalne.

 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy na scenie

  Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych na scenie,
  Urządzenia napędów elektrycznych sceny, przyłącza prądowe, agregaty zasilające,
  Diagnostyka i konserwacja sprzętu.

 6. Realizacja techniczna wydarzeń artystycznych

  Przygotowanie sceny, nagłośnienie, oświetlenie, systemy multimedialne, scenografia,
  Obsługa techniczna wydarzenia,
  Współpraca między różnymi branżami w kolejnych etapach realizacji wydarzenia kulturalnego,
  Tworzenie i czytanie rider’ów technicznych zespołów,
  Przedstawienie wybranych, zarejestrowanych realizacji wydarzeń artystycznych.

 7. Specyfika pracy realizatora dźwięku – problematyka zawodowa

  Wykład przeprowadzony przez zaproszonego realizatora wydarzeń plenerowych.
  Przedstawienie najczęściej występujących problemów i zagadnień podczas realizacji wydarzeń podczas imprez lokalnych i międzynarodowych.

Laboratory classes:
 1. BHP, konserwacja i naprawa sprzętu, logistyka

  Praktyczne przykłady zachowania zasad BHP
  Skonfigurowanie i przygotowanie sprzętu do realizacji wydarzenia artystycznego.

 2. Montaż sceny mobilnej

  Uczestnictwo w pracach montażowych konstrukcji sceny mobilnej, podestu oraz zadaszenia,
  Zasady montażu obciążenia na pomostach technicznych
  Zabezpieczenie konstrukcji przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.

 3. Montaż osprzętu scenicznego

  Uczestnictwo w montażu i strojeniu głównego systemu nagłośnieniowego i systemu monitorowego,
  Uczestnictwo w montażu systemu oświetleniowego,
  Uczestnictwo w montażu systemu multimediów.

 4. Obsługa techniczna wydarzenia artystycznego w plenerze

  Obsługa techniczna zespołów,
  Zmiana wyposażenia sceny w zależności od wymagań zespołu,
  Demontaż osprzętu po zakończeniu wydarzenia.

 5. Prace przygotowawcze na scenie w sali widowiskowej

  Uczestnictwo w pracach przy montażu scenografii w teatrze,
  Prace przygotowawcze na scenie i w orkiestrionie

 6. Konfiguracja nagłośnienia i oświetlenia

  Strojenie systemu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla wybranego wydarzenia artystycznego

 7. Udział w obsłudze technicznej spektaklu

  Obsługa techniczna wykonawców,
  Zmiany aranżacji sceny w zależności od zapotrzebowania,

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 39 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Preparation for classes 13 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 13 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium końcowe: 60%
Oceny ze sprawozdań: 30%
Aktywność na zajęciach: 10%

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości z przedmiotów: Podstawy akustyki, Inżynieria dźwięku, Akustyka architektoniczna.

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None