Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Elektronika praktyczna
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-202-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ireneusz Brzozowski (brzoza@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Dziurdzia Piotr (dziurdzi@agh.edu.pl)
Module summary

Praktyczna nauka elektroniki poprzez budowę i badanie prostych układów zbudowanych samodzielnie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, a także jest gotowy podporządkować się zasadom pracy zespołowej. IB1A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi obsługiwać multimetr, oscyloskop, zasilacz IB1A_U01, IB1A_U03 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi projektować i testowac proste układy elektroniczne IB1A_U01, IB1A_U03 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna zasady obsługi multimetru, zasilacza i oscyloskopu IB1A_W09, IB1A_W08 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_W002 Ma wiedzę na temat budowy i zasady działania prostych układów elektronicznych IB1A_W09, IB1A_W08 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, a także jest gotowy podporządkować się zasadom pracy zespołowej. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi obsługiwać multimetr, oscyloskop, zasilacz - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi projektować i testowac proste układy elektroniczne - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady obsługi multimetru, zasilacza i oscyloskopu + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat budowy i zasady działania prostych układów elektronicznych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wykłady zgodnie z opisem poniżej

1.Pomiary prądów i napięć stałych
2.Podstawowe obwody elektryczne prądu stałego, rezystory i czujniki rezystancyjne
3.Generowanie, obserwowanie oraz słuchanie sygnałów zmiennych w czasie
4.Podstawowe własności wzmacniacza operacyjnego i komparatora
5. Projekt przedwzmacniacza z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego; tor dźwiękowy
6. Stan nieustalony w dwójniku szeregowym RC
7. Filtry, odpowiedź częstotliwościowa
8. Rezonans w obwodach elektrycznych
9. Diody i ich zastosowania
10. Modulacja AM, odbiornik radiowy

Laboratory classes:
Cwiczenia laboratoryjne zgodnie z opisem poniżej

1.Pomiary prądów i napięć stałych
2.Podstawowe obwody elektryczne prądu stałego, rezystory i czujniki rezystancyjne
3.Generowanie, obserwowanie oraz słuchanie sygnałów zmiennych w czasie
4.Podstawowe własności wzmacniacza operacyjnego i komparatora
5. Projekt przedwzmacniacza z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego; tor dźwiękowy
6. Stan nieustalony w dwójniku szeregowym RC
7. Filtry, odpowiedź częstotliwościowa
8. Rezonans w obwodach elektrycznych
9. Diody i ich zastosowania
10. Modulacja AM, odbiornik radiowy

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 112 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 56 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena końcowa wystawiana jest zgodnie z regulaminem studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość fizyki i podstaw teorii obwodów

Recommended literature and teaching resources:

1 “A first lab in circuit and electronics”, Yannis Tsividis, Wiley 2001
2 “Elektronika, ależ to bardzo proste” A. Dobrowolski, Z. Jachna, E. Majda, M. Wierzbowski, BTC, 2013
2 “Fundamentals of Microelectronics” B. Razavi, Wiley, 2008
3 “Układy półprzewodnikowe” , U. Tietze, Ch. Schenk, WNT, 1996

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None