Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy elektrotechniki
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-250-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kurgan Eugeniusz (kurgan@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kurgan Eugeniusz (kurgan@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć w sposób logiczny i celowy. Potrafi motywować inne osoby do twórczej pracy. Ma świadomość ważności przedmiotu elektrotechnika. Potrafi pracować w małym i dużym zespole ludzkim. Potrafi określić ważność wykonywanych działań i oddzielić je od zadań mniej istotnych. Mo świadomość roli inżyniera w przemyśle. Potrafi myśleć w sposób twórczy. Potrafi znaleźć samodzielnie swoje miejsce zespole twórczym. IB1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi uczyć się samodzielnie z podręczników dotyczących przedmiotu. Potrafi umieć rozwiązywać typowe zagadnienia samodzielnie i w zespole. Potrafi twórczo wykorzystać poznane twierdzenia i metody analizy obwodów pasywnych i aktywnych. Powinien swobodnie posługiwać się programem MATLAB w celu efektywnego projektowania prostych układów elektrycznych i elektronicznych. IB1A_U03 Test,
Oral answer
Knowledge
M_W001 Powinien umieć pisać skrypty w programie MATLAB do analizy obwodów pasywnych i aktywnych. Powinien posiadać umiejętność projektowania prostych układów na bazie wzmacniaczy operacyjnych. IB1A_W01 Test
M_W002 Student powinien umieć analizować proste układy w zakresie obwodów prądu stałego, prądu sinusoidalnie zmiennego oraz przebiegów zależnych od czasu. IB1A_W02 Test
M_W004 Powinien posiadać umiejętność projektowania prostych układów na bazie wzmacniaczy operacyjnych.Powinien posiadać znajomość w podstawowym zakresie wiedzę z zakresu układów trójfazowych. IB1A_U02, IB1A_U07, IB1A_U01, IB1A_K03, IB1A_K01, IB1A_U09 Test,
Report,
Involvement in teamwork
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć w sposób logiczny i celowy. Potrafi motywować inne osoby do twórczej pracy. Ma świadomość ważności przedmiotu elektrotechnika. Potrafi pracować w małym i dużym zespole ludzkim. Potrafi określić ważność wykonywanych działań i oddzielić je od zadań mniej istotnych. Mo świadomość roli inżyniera w przemyśle. Potrafi myśleć w sposób twórczy. Potrafi znaleźć samodzielnie swoje miejsce zespole twórczym. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi uczyć się samodzielnie z podręczników dotyczących przedmiotu. Potrafi umieć rozwiązywać typowe zagadnienia samodzielnie i w zespole. Potrafi twórczo wykorzystać poznane twierdzenia i metody analizy obwodów pasywnych i aktywnych. Powinien swobodnie posługiwać się programem MATLAB w celu efektywnego projektowania prostych układów elektrycznych i elektronicznych. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Powinien umieć pisać skrypty w programie MATLAB do analizy obwodów pasywnych i aktywnych. Powinien posiadać umiejętność projektowania prostych układów na bazie wzmacniaczy operacyjnych. - - - - - - - - - - -
M_W002 Student powinien umieć analizować proste układy w zakresie obwodów prądu stałego, prądu sinusoidalnie zmiennego oraz przebiegów zależnych od czasu. - - - - - - - - - - -
M_W004 Powinien posiadać umiejętność projektowania prostych układów na bazie wzmacniaczy operacyjnych.Powinien posiadać znajomość w podstawowym zakresie wiedzę z zakresu układów trójfazowych. + + + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Elementy obwodów elektrycznych. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa. Twierdzenie Thevenina i Nortona. Zasada superpozycji. Metoda potencjałów węzłowych. Źródła sterowane. Wzmacniacze operacyjne. Metoda Nathana. Obwody prądu sinusoidalnie zmiennego. Moc w obwodach RLC. Czwórniki. Obwody RLC w stanach przejściowych. Układy trójfazowe.

Auditorium classes:

Analiza obwodów prądu stałego w oparciu o prawo Ohma i prawa Kirchhoffa. Zasada superpozycji. Analiza obwodów ze źródłami sterowanymi. Twierdzenie Thevenina i Nortona. Metoda potencjałów węzłowych dla obwodów pasywnych i aktywnych. Analiza obwodów ze wzmacniaczami operacyjnymi. Analiza obwodów RLC w sinusoidalnym stanie ustalony. Obliczanie wskazań przyrządów włączonych do obwodu. Analiza obwodów w stanach nieustalonych w dziedzinie czasu. Analiza obwodów trójfazowych trój- i czteroprzewodowych.

Laboratory classes:

Komendy programu MATLAB. Analiza macierzowa w programie MATLAB. Proste skrypty do analizy obwodów metodą prawa Ohma i praw Kirchhoffa. Obliczanie rezystancji wejściowej dwójników. Analiza układów ze źródłami sterowanymi. Porównanie wyników obliczeń numerycznych z wynikami z obliczeń analitycznych. Metoda potencjałów węzłowych dla obwodów pasywnych i aktywnych. Numeryczne obliczanie parametrów zastępczych czwórników. Numeryczna analiza obwodów RLC w sinusoidalnym stanie ustalonym. Numeryczne obliczanie wskazań przyrządów. Zapoznawanie się z komendami przybornika symbolicznego. Sposoby prezentacji wykresów w programie MATLAB. Analiza symboliczna obwodów RLC w stanach nieustalonych w oparciu o komendy w MATLAB-ie. Numeryczna analiza układów trójfazowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Participation in laboratory classes 28 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego oraz ze sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. Brana też będzie po uwagę obecność na wykładach. Oceny odpowiedzi ustnych przy tablicy będą miały charakter pomocniczy.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość teorii macierzy oraz liczb zespolonych. Umiejętność rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego i drugiego rzędu.

Recommended literature and teaching resources:

1. Baron, Bernard: Komputerowa analiza obwodów elektrycznych liniowych w stanie ustalonym, Gliwice : Wydaw. Politech. Śląskiej, 1993.
2. Dąbrowski, Władysław R.: Teoria obwodów : ćwiczenia laboratoryjne , Kraków : AGH, 1983.
3. Bolkowski, Stanisław: Teoria obwodów elektrycznychi. , Warszawa : Wydawnictwo Nauk.-Techniczne, 1995.
4. Dąbrowski Władysław R., Eugeniusz Kurgan: Teoria obwodów : ćwiczenia projektowe, AGH, 1979.
5. Bolkowski Stanisław, Wiesław Brociek, Henryk Rawa: Teoria obwodów elektrycznych : zadania, WNT, 1998.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None