Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Laboratory of physics
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-330-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Toboła Janusz (tobola@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Toboła Janusz (tobola@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole ćwiczeniowym. IB1A_K03, IB1A_K04 Oral answer,
Report,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić podstawowe pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić ich wyniki; potrafi zbudować prosty układ pomiarowy z wykorzystaniem standardowych urządzeń pomiarowych, zgodnie z zadanym schematem i specyfikacją. IB1A_U02, IB1A_U04, IB1A_U01, IB1A_U03 Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania. IB1A_W02, IB1A_W01 Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student posiada wiedzę o sposobach opracowania pomiaru powtarzanego, pośredniego i pomiaru zależności funkcyjnych. IB1A_W02 Oral answer,
Report,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole ćwiczeniowym. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić podstawowe pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić ich wyniki; potrafi zbudować prosty układ pomiarowy z wykorzystaniem standardowych urządzeń pomiarowych, zgodnie z zadanym schematem i specyfikacją. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o sposobach opracowania pomiaru powtarzanego, pośredniego i pomiaru zależności funkcyjnych. - - - - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:
Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych.

1. Szacowanie niepewności w pomiarach laboratoryjnych.
2. Wahadła fizyczne.
3. Swobodne spadanie.
4. Moduł Younga.
5. Interferencja fal akustycznych.
6. Termometr oporowy i termopara.
7. Próżnia i własności gazów.
8. Mostek Wheatstone’a.
9. Kondensatory (przenikalność dielektryczna).
10. Elektroliza.
11. Busola stycznych.
12. Współczynnik załamania światła dla ciał stałych.
13. Soczewki i ich wady.
14. Wyznaczanie stosunku e/m.
15. Dozymetria promieniowania gamma.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Participation in laboratory classes 28 h
Contact hours 5 h
Realization of independently performed tasks 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena zaliczenia laboratorium

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony co najmniej 1-semestr kursu fizyki ogólnej.

Recommended literature and teaching resources:

1. R. Resnick, D. Halliday, “Fizyka”, tom 1 i 2, WNT Warszawa,

2. J. Orear, “Fizyka”, tom 1 i 2, WNT Warszawa.

3. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Chyla in in. (pod redakcją W. Zielińskiego), skrypty AGH http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty3/0362/zielinski.pdf

4. Materiały pracowni fizycznej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH: Opisy ćwiczeń, Pomoce dydaktyczne, http://www.fis.agh.edu.pl/~pracownia_fizyczna/index.php?p=cwiczenia,

5. Opisy ćwiczeń i metod opracowywania danych w portalu Pracowni Fizycznej WFiIS AGH
red. A. Zięba, PRACOWNIA FIZYCZNA Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, Część I, Wydanie trzecie zmienione. Skrypt SU 1642, Wydawnictwa AGH, Kraków 2002.

6. H. Szydłowski, Pracownia Fizyczna, PWN, Warszawa (1994).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None