Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarys anatomii
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-370-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr n. med. lek. stom. Lipski Marcin (m.lipski@uj.edu.pl)
Academic teachers:
dr n. med. lek. stom. Lipski Marcin (m.lipski@uj.edu.pl)
dr n. med. lek. stom. Lipski Marcin (m.lipski@uj.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą podstawowych pojęć anatomicznych. Zna i rozumie podstawową terminologię anatomiczną. Zna i rozumie rolę układu kostno-stawowego, ośrodkowego układu nerwowego. Dysponuje uporządkowaną wiedzą z zakresu anatomii układu pokarmowego i moczowo-płciowego. Umie samodzielnie określić położenie narządów i ich rolę. Zna podstawowe metody diagnostyczne. Potrafi zastosować uzyskaną wiedzę z zakresu anatomii do rozwiązywania podstawowych mechanizmów regulujących funkcje życiowe organizmu ludzkiego. Zna podstawowe pojęcia z zakresu anatomii człowieka i potrafi komunikować się w środowisku medycznym. Zna podstawowe rodzaje badań diagnostycznych, potrafi dokonać ich prostej oceny w zakresie spełniającym oczekiwania środowisk medycznych w trakcie przyszłej współpracy zawodowej. IB1A_K02, IB1A_K01 Involvement in teamwork,
Examination,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą podstawowych pojęć anatomicznych. Zna i rozumie podstawową terminologię anatomiczną. Zna i rozumie rolę układu kostno-stawowego, ośrodkowego układu nerwowego. Dysponuje uporządkowaną wiedzą z zakresu anatomii układu pokarmowego i moczowo-płciowego. Umie samodzielnie określić położenie narządów i ich rolę. Zna podstawowe metody diagnostyczne. Potrafi zastosować uzyskaną wiedzę z zakresu anatomii do rozwiązywania podstawowych mechanizmów regulujących funkcje życiowe organizmu ludzkiego. Zna podstawowe pojęcia z zakresu anatomii człowieka i potrafi komunikować się w środowisku medycznym. Zna podstawowe rodzaje badań diagnostycznych, potrafi dokonać ich prostej oceny w zakresie spełniającym oczekiwania środowisk medycznych w trakcie przyszłej współpracy zawodowej. IB1A_U03, IB1A_U02, IB1A_U04, IB1A_U01 Activity during classes,
Examination,
Oral answer,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą podstawowych pojęć anatomicznych organizmu ludzkiego. Topografii narządów, ich unaczynienia, unerwienia i roli oragnizmie ludzkim. IB1A_W07, IB1A_W03, IB1A_W05, IB1A_W06, IB1A_W04 Examination,
Participation in a discussion
M_W002 Dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą podstawowych pojęć anatomicznych. Zna i rozumie podstawową terminologię anatomiczną. Zna i rozumie rolę układu kostno-stawowego, ośrodkowego układu nerwowego. Dysponuje uporządkowaną wiedzą z zakresu anatomii układu pokarmowego i moczowo-płciowego. Umie samodzielnie określić położenie narządów i ich rolę. Zna podstawowe metody diagnostyczne. Potrafi zastosować uzyskaną wiedzę z zakresu anatomii do rozwiązywania podstawowych mechanizmów regulujących funkcje życiowe organizmu ludzkiego. Zna podstawowe pojęcia z zakresu anatomii człowieka i potrafi komunikować się w środowisku medycznym. Zna podstawowe rodzaje badań diagnostycznych, potrafi dokonać ich prostej oceny w zakresie spełniającym oczekiwania środowisk medycznych w trakcie przyszłej współpracy zawodowej. IB1A_W07, IB1A_W05, IB1A_W06, IB1A_W04 Examination,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą podstawowych pojęć anatomicznych. Zna i rozumie podstawową terminologię anatomiczną. Zna i rozumie rolę układu kostno-stawowego, ośrodkowego układu nerwowego. Dysponuje uporządkowaną wiedzą z zakresu anatomii układu pokarmowego i moczowo-płciowego. Umie samodzielnie określić położenie narządów i ich rolę. Zna podstawowe metody diagnostyczne. Potrafi zastosować uzyskaną wiedzę z zakresu anatomii do rozwiązywania podstawowych mechanizmów regulujących funkcje życiowe organizmu ludzkiego. Zna podstawowe pojęcia z zakresu anatomii człowieka i potrafi komunikować się w środowisku medycznym. Zna podstawowe rodzaje badań diagnostycznych, potrafi dokonać ich prostej oceny w zakresie spełniającym oczekiwania środowisk medycznych w trakcie przyszłej współpracy zawodowej. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą podstawowych pojęć anatomicznych. Zna i rozumie podstawową terminologię anatomiczną. Zna i rozumie rolę układu kostno-stawowego, ośrodkowego układu nerwowego. Dysponuje uporządkowaną wiedzą z zakresu anatomii układu pokarmowego i moczowo-płciowego. Umie samodzielnie określić położenie narządów i ich rolę. Zna podstawowe metody diagnostyczne. Potrafi zastosować uzyskaną wiedzę z zakresu anatomii do rozwiązywania podstawowych mechanizmów regulujących funkcje życiowe organizmu ludzkiego. Zna podstawowe pojęcia z zakresu anatomii człowieka i potrafi komunikować się w środowisku medycznym. Zna podstawowe rodzaje badań diagnostycznych, potrafi dokonać ich prostej oceny w zakresie spełniającym oczekiwania środowisk medycznych w trakcie przyszłej współpracy zawodowej. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą podstawowych pojęć anatomicznych organizmu ludzkiego. Topografii narządów, ich unaczynienia, unerwienia i roli oragnizmie ludzkim. + - + - - - - - - - -
M_W002 Dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą podstawowych pojęć anatomicznych. Zna i rozumie podstawową terminologię anatomiczną. Zna i rozumie rolę układu kostno-stawowego, ośrodkowego układu nerwowego. Dysponuje uporządkowaną wiedzą z zakresu anatomii układu pokarmowego i moczowo-płciowego. Umie samodzielnie określić położenie narządów i ich rolę. Zna podstawowe metody diagnostyczne. Potrafi zastosować uzyskaną wiedzę z zakresu anatomii do rozwiązywania podstawowych mechanizmów regulujących funkcje życiowe organizmu ludzkiego. Zna podstawowe pojęcia z zakresu anatomii człowieka i potrafi komunikować się w środowisku medycznym. Zna podstawowe rodzaje badań diagnostycznych, potrafi dokonać ich prostej oceny w zakresie spełniającym oczekiwania środowisk medycznych w trakcie przyszłej współpracy zawodowej. - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Anatomia kliniczna.

  Anatomia kliniczna. Współczesne zastosowanie techniki w medycynie.

 2. Układ pokarmowy

  Jama ustna. Gardło. Przełyk. Żołądek. Jelito cienkie. Jelito grube. Wątroba. Trzustka. Wprowadzenie do fizjologii układu pokarmowego.

 3. Ośrodkowy układ nerwowy

  ABC układu nerwowego. Ośrodkowy układ nerwowy.

 4. Układ oddechowy.

  Układ oddechowy. Drogi oddechowe. Jama nosowa i zatoki przynosowe. Gardło. Krtań. Tchawica. Płuco. Unaczynienie czynnościowe i odżywcze płuc. Unerwienie płuc. Oddychanie.

 5. Autonomiczny układ nerwowy. Obwodowy układ nerwowy.

  Autonomiczny układ nerwowy. Obwodowy układ nerwowy.

 6. Układ naczyniowy.

  Układ naczyniowy. Układ krążenia ze szczególnym uwzględnieniem serca.

 7. Wprowadzenie do Anatomii prawidłowej człowieka.

  Wprowadzenie. Osie, płaszczyzny i okolice ciała człowieka. Tułów – ściany i przestrzenie.

Laboratory classes:
 1. Układ narządu ruchu – wprowadzenie.

  Układ narządu ruchu. Ogólna budowa narządu ruchu. Kości i ich połączenia. Mięśnie.

 2. Osteologia- cz.1 szkielet osiowy.

  Osteologia- cz.1 szkielet osiowy. Sale prosektotyjne.

 3. Osteologia i artrologia.

  Osteologia i artrologia. cz.2. Kończyna górna i klatka piersiowa

 4. Osteologia i artrologia. cz. 3.

  Osteologia i artrologia. cz. 3. Kończyna dolna i miednica.

 5. Układ moczowo-płciowy

  Nerka. Fizjologia nerek. Unaczynienie. Budowa i czynność kłębuszka nerkowego. Przesączanie kłębuszkowe. Budowa i czynność kanalików nerkowych. Aparat przykłębuszkowy. Oś renina-amgiotensyna-aldosteron. Nerki w równowadze kwasowo-zasadowej. Procesy zagęszczania i rozcieńczania moczu. Neurohormonalna kontrola czynności nerek. Hormony pochodzenia nerkowego o działaniu ogólnoustrojowym. Moczowody. Pęcherz moczowy. Cewka moczowa.

 6. Układ moczowo- płciowy. Układ płciowy.

  Układ moczowo- płciowy. Układ płciowy. Narządy płciowe męskie (jądro i najądrze, nasieniowód, pęcherzyki nasienne, gruczoł krokowy, prącie, moszna, powrózek nasienny). Narządy płciowe żeńskie (macica, jajowód, jajnik, pochwa, narządy płciowe zewnętrzne).

 7. Powtórka materiału.

  Powtórka materiału. Propozycje studentów odnośnie zastosowania rozwiązań związanych z kierunkiem studiów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 90 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

WARUNKI ZALICZENIA:
-uzyskanie zaliczeń ze wszystkich ćwiczeń
- zaliczenie testu składającego się z 50 pytań, celem zaliczenia student winien uzyskać minimum 30 punktów

Prerequisites and additional requirements:

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:
- obecność na zajęciach w swojej grupie,
-dopuszcza się jedną nieobecność na ćwiczeniach, obecność na wykładach nie jest obowiązkowa
- większa absencja powoduje brak zaliczenia przedmiotu,
-każdy student zobowiązany jest do przynoszenia na zajęcia /ćwiczenia prosektoryjne/ białego fartucha
- obowiązkiem każdego studenta jest systematyczne przygotowanie do zajęć /ćwiczeń/,
- w przypadku braku zaliczenia ćwiczeń u asystenta prowadzącego, student zobowiązany jest do uzyskania zaliczenia u koordynatora zajęć

Recommended literature and teaching resources:

Skrypt red. Janusz Skrzat i Jerzy Walocha. Podstawy anatomii człowieka z elementami fizjologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None