Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy fizjologii
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-380-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr n. med. Majka Jolanta (jolmaj@poczta.fm)
Academic teachers:
dr n. med. Majka Jolanta (jolmaj@poczta.fm)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą podstawowych mechanizmów homeostatycznych organizmu ludzkiego aktywności komórek pobudliwych. Zna i rozumie podstawowe fizjologiczne mechanizmy aktywności układu sercowo-naczyniowego. Zna i rozumie rolę fizjologiczną układu oddechowego w całości funkcjonowania organizmu i mechanizmy kontroli jego aktywności. Dysponuje uporządkowaną wiedzą z zakresu fizjologii przewodu pokarmowego i układu wewnątrzwydzielniczego. Umie samodzielnie zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych z zakresu morfologii krwi i układu krzepnięcia Zna i potrafi zinterpretować podstawowe metody diagnostyczne układu krążenia i układu oddechowego. Potrafi zastosować uzyskaną wiedzę z zakresu fizjologii do rozwiązywania podstawowych mechanizmów homeostatycznych regulujących funkcje życiowe organizmu ludzkiego. Zna podstawowe pojęcia z zakresu fizjologii człowieka i potrafi komunikować się w środowisku medycznym. Zna podstawowe rodzaje badań laboratoryjnych i diagnostycznych, potrafi dokonać ich prostej oceny w zakresie spełniającym oczekiwania środowisk medycznych w trakcie przyszłej współpracy zawodowej. IB1A_W04, IB1A_W03, IB1A_W05, IB1A_W06 Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą podstawowych mechanizmów homeostatycznych organizmu ludzkiego aktywności komórek pobudliwych. IB1A_W04, IB1A_W05, IB1A_W06 Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 Dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą podstawowych mechanizmów homeostatycznych organizmu ludzkiego aktywności komórek pobudliwych. IB1A_W04, IB1A_W05 Examination,
Test
M_W003 Dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą podstawowych mechanizmów homeostatycznych organizmu ludzkiego aktywności komórek pobudliwych. IB1A_W04, IB1A_W05, IB1A_W06 Examination,
Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą podstawowych mechanizmów homeostatycznych organizmu ludzkiego aktywności komórek pobudliwych. Zna i rozumie podstawowe fizjologiczne mechanizmy aktywności układu sercowo-naczyniowego. Zna i rozumie rolę fizjologiczną układu oddechowego w całości funkcjonowania organizmu i mechanizmy kontroli jego aktywności. Dysponuje uporządkowaną wiedzą z zakresu fizjologii przewodu pokarmowego i układu wewnątrzwydzielniczego. Umie samodzielnie zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych z zakresu morfologii krwi i układu krzepnięcia Zna i potrafi zinterpretować podstawowe metody diagnostyczne układu krążenia i układu oddechowego. Potrafi zastosować uzyskaną wiedzę z zakresu fizjologii do rozwiązywania podstawowych mechanizmów homeostatycznych regulujących funkcje życiowe organizmu ludzkiego. Zna podstawowe pojęcia z zakresu fizjologii człowieka i potrafi komunikować się w środowisku medycznym. Zna podstawowe rodzaje badań laboratoryjnych i diagnostycznych, potrafi dokonać ich prostej oceny w zakresie spełniającym oczekiwania środowisk medycznych w trakcie przyszłej współpracy zawodowej. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą podstawowych mechanizmów homeostatycznych organizmu ludzkiego aktywności komórek pobudliwych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą podstawowych mechanizmów homeostatycznych organizmu ludzkiego aktywności komórek pobudliwych. + + - - - - - - - - -
M_W003 Dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą podstawowych mechanizmów homeostatycznych organizmu ludzkiego aktywności komórek pobudliwych. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Metody liczenia elementów morfotycznych krwi, oznaczania hematokrytu, grup krwi i aktywności układu hemostatycznego.
2. Funkcjonowanie złącza nerwowo-mięśniowego i czynność mostków poprzecznych w komórce mięśnia szkieletowego.
3. Fizjologia pojedynczej komórki mięśnia szkieletowego a mięśnia szkieletowego jako całości.
4. Elektrofizjologia komórki mięśnia sercowego i komórki rozrusznikowej układu bodźcoprzewodzącego serca.
5. Analiza EKG, osłuchiwanie serca i płuc oraz pomiar ciśnienia tętniczego u człowieka.
6. Spirometryczne testy diagnostyczne.
7. Mechanizmy kontrolujące równowagę kwasowo-zasadową i analiza diagramu Davenpporta

Auditorium classes:

1. Podstawowe wiadomości z zakresu homeostazy i fizjologicznych mechanizmów aktywności komórek pobudliwych.
2. Fizjologia złącza nerwowo-mięśniowego i komórki mięśnia szkieletowego.
3. Podstawy fizjologii komórki mięśnia gładkiego i sercowego.
4. Aktywność bioelektryczna komórek pobudliwych serca i wzajemne zależności pomiędzy aktywnością elektryczną i mechaniczna w sercu.
5. Cykl pracy serca i wewnątrzpochodne oraz zewnątrzpochodne mechanizmy regulujące pracę serca.
6. Opory naczyniowe, rodzaje i wartości ciśnień w układzie krążenia, zjawiska filtracji i resorpcji.
7. Centralne i lokalne mechanizmy regulacji, oporu naczyniowego, przepływu tkankowego i ciśnienia systemowego.
8. Rodzaje oporów oddechowych i proces wymiany gazowej w płucach oraz podstawowe diagnostyczne statyczne i dynamiczne testy oddechowe.
9. Charakterystyka krążenia płucnego, wartości stosunku wentylacji do przepływu w płucnego oraz lokalne i neuronalne mechanizmy regulujące czynność układu oddechowego.
10. Budowa układu wydalniczego, charakterystyka procesów krążenia nerkowego, filtracji resorpcji zwrotnej.
11. Wydzielanie kanalikowe oraz nerkowe mechanizmy odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej objętości i równowagi kwasowo-zasadowej płynów ustrojowych.
12. Fizjologiczne aktywność motoryczna i wydzielnicza przewodu pokarmowego.
13. Fizjologiczna aktywność zewnątrzwydzielnicza trzustki i wątroby oraz procesy trawienia i wchłaniania w przewodzie pokarmowym.
14. Podstawowe pojęcia z zakresu fizjologii układu wewnątrzwydzielniczego i endokrynalna aktywność podwzgórza i przysadki.
15. Podstawowe informacje z zakresu fizjologicznej aktywności hormonów gruczołu tarczowego, trzustki, kory nadnerczy, przytarczyc i gonad.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 30 h
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwiów na wykładach 50% oraz ocena z ćwiczeń laboratoryjnych 50%

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy anatomii człowieka, podstawowe informacje z zakresu procesów biochemicznych metabolizmu człowieka w stanie zdrowia

Recommended literature and teaching resources:

Podstawowa:
Władysław Z. Traczyk., „ Fizjologia człowieka”

Dodatkowa:
Stanisław J. Konturek., „Fizjologia człowieka”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None