Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mikroelektronika
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-508-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
Gryboś Paweł (pgrybos@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi właściwie zastosować zdobycze techniki, także biorąc pod uwagę aspekt etyczny i moralny. Doskonali swój język zawodowy. Jest przykładem dla podwładnych i współpracowników Participation in a discussion
M_K002 Potrafi pracować w sposób przedsiębiorczy. Prowadzi samokształcenie. Na bieżąco doskonali i uzupełnia wiedzę. Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi dobrać właściwe narzędzie elektroniczne do konkretnego zastosowania w IB
M_U002 Potrafi właściwie oszacować czas potrzebny na rozwiązanie konkretnego zadania dot. zastosowania elektroniki w IB Execution of exercises
M_U003 Potrafi zastosować właściwy model układu elektronicznego dla systemu diagnostycznego. Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych, analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz projektowania i konstruowania prostych układów analogowych i cyfrowych Activity during classes
M_W002 ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych metod pomiarowych stosowanych w medycynie, biologii, elektronice, mechanice i inżynierii materiałowej oraz projektowania procedur badawczych i interpretowania ich rezultatów Test
M_W003 Ma uporządkowaną wiedzę na temat możliwości wykorzystania osiągnięć elektroniki w inżynierii biomedycznej Test
M_W004 Zna i rozumie technologie wytwarzania podstawowych elementów elektronicznych stosowanych w inżynierii biomedycznej. Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi właściwie zastosować zdobycze techniki, także biorąc pod uwagę aspekt etyczny i moralny. Doskonali swój język zawodowy. Jest przykładem dla podwładnych i współpracowników - - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w sposób przedsiębiorczy. Prowadzi samokształcenie. Na bieżąco doskonali i uzupełnia wiedzę. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać właściwe narzędzie elektroniczne do konkretnego zastosowania w IB - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi właściwie oszacować czas potrzebny na rozwiązanie konkretnego zadania dot. zastosowania elektroniki w IB - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zastosować właściwy model układu elektronicznego dla systemu diagnostycznego. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych, analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz projektowania i konstruowania prostych układów analogowych i cyfrowych + - + - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych metod pomiarowych stosowanych w medycynie, biologii, elektronice, mechanice i inżynierii materiałowej oraz projektowania procedur badawczych i interpretowania ich rezultatów + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma uporządkowaną wiedzę na temat możliwości wykorzystania osiągnięć elektroniki w inżynierii biomedycznej + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie technologie wytwarzania podstawowych elementów elektronicznych stosowanych w inżynierii biomedycznej. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Fizyka i modele współczesnych tranzystorów CMOS.
2. Wzmacniacze jednotranzystorowe.
3. Konstrukcje źródeł prądowych
4. Układy kaskody.
5. Wzmacniacze różnicowe.
6. Budowa końcówek mocy.
7. Budowa wewnętrzna wzmacniaczy operacyjnych.
8. Odpowiedź częstotliwościowa wzmacniaczy.
9. Sprzężenie zwrotne: klasyfikacja, topologie, stabilność.
10. Szumy w układach elektronicznych.
11. Przełączanie tranzystorów, inwerter.
12. Logika kombinacyjna.
13. Logika sekwencyjna.
14. Pamięci.
15. Technologia i proces CMOS.

Laboratory classes:

Ćw. 1. Budowa i charakterystyki wzmacniacza jednotranzystorowego.
Ćw. 2. Budowa, charakterystyki i zastosowanie wtórnika emiterowego/źródłowego.
Ćw. 3. Budowa źródeł prądowych i ich zastosowania.
Ćw. 4. Budowa stopnia różnicowego i jego zastosowania.
Ćw. 5. Budowa i zastosowania końcówki mocy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 14 h
Examination or Final test 3 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Preparation for classes 17 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych (50%), ocena z kolokwiów na wykładach (50%).

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza na poziomie maturalnym z fizyki i ogólna wiedza na temat elektroniki praktycznej, z jaką obcujemy na co dzień.

Recommended literature and teaching resources:
I. Wskazane fragmenty książek:

1. B. Razavi, Fundamentals of Microelectronics, Wiley 2007
2. P. Gray, et al., Analysis and design of analog integrated circuits, Wiley 2008
3. W. Sansen, Analog Design Essential, Springer 2006
4. P. Allen, D. Holberg, CMOS analog circuit design, Oxford Press 2008
5. R. J. Baker, CMOS circuit design, layout and simulations, Wiley 2010
6. J. Rabaey. Digital Integrated Circuit, Prentice Hall, 2003

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None