Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Programowanie mikrokontrolerów w języku C/C++
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-605-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Stencel Marek (masten@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Stencel Marek (masten@agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie programowania systemów mikroprocesorowych w aplikacjach wbudowanych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia stosowania konwencji kodowania oraz modułowej architektury programu dla w pracy zespołowej IB1A_K03 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystywać w podstawowym zakresie podstawowe peryferia mikrokontrolerów (GPIO, Timery, Przerwania) IB1A_U08 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi tworzyć i uruchamiać proste programy kontrolno-pomiarowe IB1A_U08 Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi implementować proste funkcjonalności za pomocą automatów IB1A_U08 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu konwencji tworzenia kodu IB1A_W10 Execution of laboratory classes
M_W002 Ma podstawową wiedze w zakresie mikrokontrolerów IB1A_W08 Execution of laboratory classes
M_W003 Ma poszerzoną wiedze w zakresie programowania w języku C IB1A_W10 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia stosowania konwencji kodowania oraz modułowej architektury programu dla w pracy zespołowej - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystywać w podstawowym zakresie podstawowe peryferia mikrokontrolerów (GPIO, Timery, Przerwania) - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi tworzyć i uruchamiać proste programy kontrolno-pomiarowe - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi implementować proste funkcjonalności za pomocą automatów - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu konwencji tworzenia kodu + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedze w zakresie mikrokontrolerów + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma poszerzoną wiedze w zakresie programowania w języku C + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do laboratorium (2)
2. Charakterystyka mikrokontrolerów (2 godz.)
3. Narzędzia programistyczne (2 godz.)
4. Mikrokontrolery rodziny 8051. Charakterystyka procesora C8051F120 (6 godz.)
5. Porty wejścia/wyjścia (2 godz)
6. Układy licznikowe, układ PWM, układ wathdog (2 godz)
7. Przetworniki analogowo/cyfrowe i cyfrowo/analogowe (2 godz.)
9. Układ przerwań (2 godz)
10. Interfejsy szeregowe (UART, SPI, I2C) (2 godz)
11. Metody ograniczania poboru mocy (2 godz)
12. Układ taktowania (2 godz)
13. Przykładowe aplikacje (2 godz)

Laboratory classes:

1. Obsługa środowiska Keil (2 godz)
2. Struktura i archiwizacja programów (2 godz)
3. Praca z rejestrami (2 godz)
4. Układ GPIO (2 godz)
5. Podział na moduły (2 godz)
6. Automaty (2 godz)
7. Układ czasowo-licznikowy (2 godz)
8. Przerwania (2 godz)
9. Sterownik serwomechanizmu (2 godz)
10. Układ Asynchronicznej Transmisji Szeregowej (4 godz)
11. Odbiór i dekodowanie łańcuchów znakowych (4 godz)
12. Wysyłanie łańcuchów znakowych (4 godz)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 86 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa równa się ocenie z laboratorium

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw matematyki, fizyki, teorii obwodów, metrologii, podstaw programowania.e wiadomości z zakresu programowania

Recommended literature and teaching resources:

1. Rydzewski, Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny MCS-51
2. T. Starecki Mikrokontrolery jednoukladowe rodziny 51
3. Z. Kulka, A. Libura, M. Nadachowski Przetworniki anlogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, WKŁ 1987
4. K. Sacha Pamięci półprzewodnikowe RAM, WNT 1991
5. Markowski Układy analogowe w systemach mikroprocesorowych WNT 1991
6. B.W. Kernighan, D. M. Ritchie Język ANSI C WNT 1998
7. S. Prata Szkoła programowania Język C Wyd. ROBOMATIC 1999
8. K. A. Reek Język C wskaźniki Wyd. Helion 2002
9. J. Bogusz Lokalne interfejsy szeregowe wyd, btc 2004

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None