Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Project management
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-612-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Szymczyk Piotr (Piotr.Szymczyk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Szymczyk Piotr (Piotr.Szymczyk@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ten pozwala poznać od strony teoretycznej jak i praktycznej zagadnienia związane z prowadzeniem rożnego rodzaju projektów. Daje też możliwość ubiegania się o certyfikację w tej dziedzinie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 zna i widzi potrzebę nieustannego pogłębiania kompetencji zawodowych IB1A_K01 Execution of a project
Skills
M_U001 potrafi dobrze prezentować i przekazywać informacje IB1A_U01 Execution of a project
M_U002 ma podstawową wiedzę z zakresu finansów projektu IB1A_U02 Execution of a project
Knowledge
M_W001 ma wiedzę z zakresy zarządzania projektami IB1A_W14 Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 zna i widzi potrzebę nieustannego pogłębiania kompetencji zawodowych - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi dobrze prezentować i przekazywać informacje - - - + - - - - - - -
M_U002 ma podstawową wiedzę z zakresu finansów projektu - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę z zakresy zarządzania projektami + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami
 2. Przegląd metodyk prowadzenia projektów
  Waterfall
  PMBok
  ITIL
  eXtreme programming
  Agile
  Scrum
 3. Wprowadzenie do metodyki Prince2
  Cel i zakres
  Struktura
 4. Pryncypia Prince2
  Ciągła zasadność biznesowa
  Korzystanie z doświadczeń
  Zdefiniowane role i obowiązki
  Zarządzanie etapowe
  Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji
  Koncentracja na produktach
  Dostosowanie do warunków projektu
 5. Tematy Prince2
  Uzasadnienie biznesowe
  Organizacja
  Jakość
  Plany
  Ryzyko
  Zmiana
  Postęp
 6. Procesy Prince2
  Przygotowanie projektu
  Zarządzanie strategiczne projektu
  Inicjowanie projektu
  Sterowanie etapem
  Zarządzanie dostarczaniem produktów
  Zarządzanie końcem etapu
  Zamykanie projektu
 7. Dokumenty spotykane w Prince2
  Dokument opisujący podejście do zarządzania korzyściami
  Dokument opisujący uzasadnienie biznesowe
  Dokument opisujący podejście do sterowania zmianami
  Raport z punktu kontrolnego
  Dokument opisujący podejście do zarządzania komunikacją
  Zapis obiektu konfiguracji
  Dziennik projektu
  Raport końcowy projektu
  Raport końcowy etapu
  Raport nadzwyczajny
  Raport okresowy
  Rejestr zagadnień
  Raport o zagadnieniu
  Dziennik doświadczeń
  Raport doświadczeń
  Plan projektu
  Plan etapu
  Plan zespołu
  Plan nadzwyczajny
  Opis projektu
  Zestawienie statusu produktów
  Założenia projektu
  Dokumentacja inicjowania projektu
  Opis produktu końcowego projektu
  Dokument opisujący podejście do zarządzania jakością
  Rejestr jakości
  Dokument opisujący podejście do zarządzania ryzykiem
  Rejestr ryzyk
  Dokument opisujący grupę zadań
 8. Oprogramowanie wspomagające prowadzenie projektów
  Microsoft Project
  ProjectLibre
  P2Ware
  Inne programy i portale
 9. Przykładowy projekt
 10. Certyfikacja

Project classes:

Projekt będzie polegał na zaplanowaniu i hipotetycznym zrealizowaniu określonego projektu przy pomocy metodyki Prince2. Pozwoli na ugruntowanie teoretycznej wiedzy oraz przećwiczenie jej na rzeczywistym przykładzie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Completion of a project 35 h
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie na podstawie oceny z projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólne wiadomości związane z tematyką zarządzania.

Recommended literature and teaching resources:
 • Robert K. Wysocki, Rudd McGary: “Efektywne zarządzanie projektami”, Wydawnictwo Helion 2005
 • Materiały firmy AXELOS: “PRINCE2 – Skuteczne zarządzanie projektami”, Wydawnictwo Axelos 2018
 • Materiały firmy AXELOS: “PRINCE2 Handbook”, Wydawnictwo Axelos 2017
 • Adam Koszlajda: “Zarządzanie projektami IT przewodnik po metodykach”, Wydawnictwo Helion 2010
 • Piotr Wróblewski: “Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania” Wydawnictwo Helion 2009
 • Marc Loeffler: “Agile, retrospektywy w zarządzaniu standardami”, Wydawnictwo Helion 2018
 • Ken Schwaber, Jeff Sutherland: “Tworzenie oprogramowania w 30 dni. Programuj zwinnie i szybko!”, Wydawnictwo Helion 2013
 • Ken Schwaber, Jeff Sutherland: “Scrum Guide™,Przewodnik po Scrumie: Reguły gry” (https://www.scrum.org/resources/scrum-guide)
 • Andrew Stellman, Jennifer Greene: “Rusz głową! AGILE”, Wydawnictwo Helion 2017
 • Robert C. Martin: "Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki, Wydawnictwo Helion 2015
 • Michał Kopczewski: “Alfabet zarządzania projektami”, Wydawnictwo Helion 2015
 • Scott Daley: “Project 2013. Opanuj każdy projekt”, Wydawnictwo Helion 2014
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None