Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Biomechanika inżynierska
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-630-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Nawrocka Agata (nawrocka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Nawrocka Agata (nawrocka@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Iwaniec Marek (iwaniec@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student umie rozwiązywać specjalistyczne problemy indywidualnie oraz w zespole interdyscyplinarnym IB1A_K03, IB1A_K04 Project
Skills
M_U001 student potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do modelowania i weryfikacji systemów biologicznych i technicznych IB1A_U10, IB1A_U03, IB1A_U06, IB1A_U08, IB1A_U02 Project
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą wybranych metod modelowania układów biomechanicznych IB1A_W01, IB1A_W09, IB1A_W06 Project
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie inżynierii rehabilitacji ruchowej IB1A_W12, IB1A_W15, IB1A_W11 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student umie rozwiązywać specjalistyczne problemy indywidualnie oraz w zespole interdyscyplinarnym - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 student potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do modelowania i weryfikacji systemów biologicznych i technicznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą wybranych metod modelowania układów biomechanicznych - - - + - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie inżynierii rehabilitacji ruchowej - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:

Studenci realizują projekty w zespołach dwu osobowych. Tematyka projektów obejmuje następujące zagadnienia:
- projekty urządzeń do rehabilitacji kończyn – górnej oraz dolnej;
- analiza sygnałów biomedycznych – EEG, EMG, EOG itd.
- wykorzystanie sygnałów biomedycznych do sterowania obiektami, np.: urządzeniemi do rehabilitacji ruchowej;

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Contact hours 30 h
Completion of a project 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Bober T., Zawadzki J.: Biomechanika układu ruchu człowieka, Wydawnictwo BK Wrocław, 2005;
2. Kowal J.: Podstawy automatyki, Wydawnictwo AGH, Kraków 2006;
3. Lejko J.: Mechanika ogólna, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1996;
4. Zalewski A., Cegieła R.: Matlab – obliczenia numeryczne i ich zastosowanie, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1999.
5. Moczko J., Kramer L.: Cyfrowe metody przetwarzania sygnałów biomedycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001.
6. Będziński R.: Biomechanika Inżynierska. Zagadnienia wybrane. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1997
6. Zawadzki, J.Siuta W.: Mechanika ogólna t1 i t2., PWN, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None