Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-750-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Augustyniak Piotr (august@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Augustyniak Piotr (august@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi planować pracę z uwzględnieniem ograniczeń własnych oraz innych osób. Potrafi na bieżąco weryfikować założenia czasowo-ekonomiczne realizowanego projektu. IB1A_K03, IB1A_K04, IB1A_K01 Activity during classes
M_K002 Potrafi oszacować niepewność zaproponowanego rozwiązania i ma świadomość odpowiedzialności wynikającej z ograniczeń technicznego wsparcia medycyny IB1A_K02, IB1A_K05, IB1A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Umie sformułować założenia podejmowanych zadań inżynierskich, etapy analizy wymagań, przeglądu rozwiązań, implementacji i weryfikacji. IB1A_U05, IB1A_U02, IB1A_U01, IB1A_U03 Activity during classes
M_U002 Umie przedstawić prezentację na temat wykonanego projektu, stosuje narzędzia multimedialne i sprawnie posługuje się jezykiem branżowym IB1A_U05, IB1A_U04, IB1A_U03 Activity during classes
M_U003 Potrafi posługiwać się narzędziami inżynierskimi, umie zaplanować pracę, szukać rozwiązań, argumentować wybór i weryfikować proponowane rozwiązania IB1A_U08, IB1A_U07 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna cele podejmowanej pracy dyplomowej oraz jej analogię do projektów podejmowanych w przemyśle, zna zasady edycji i prezentacji projektu oraz procedurę dyplomowania IB1A_W12, IB1A_W13 Activity during classes,
Diploma thesis
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi planować pracę z uwzględnieniem ograniczeń własnych oraz innych osób. Potrafi na bieżąco weryfikować założenia czasowo-ekonomiczne realizowanego projektu. - - - - - + - - - - -
M_K002 Potrafi oszacować niepewność zaproponowanego rozwiązania i ma świadomość odpowiedzialności wynikającej z ograniczeń technicznego wsparcia medycyny - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Umie sformułować założenia podejmowanych zadań inżynierskich, etapy analizy wymagań, przeglądu rozwiązań, implementacji i weryfikacji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Umie przedstawić prezentację na temat wykonanego projektu, stosuje narzędzia multimedialne i sprawnie posługuje się jezykiem branżowym - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi posługiwać się narzędziami inżynierskimi, umie zaplanować pracę, szukać rozwiązań, argumentować wybór i weryfikować proponowane rozwiązania - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna cele podejmowanej pracy dyplomowej oraz jej analogię do projektów podejmowanych w przemyśle, zna zasady edycji i prezentacji projektu oraz procedurę dyplomowania - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Zajęcia seminaryjne są poświęcone zagadnieniom:
- procedura dyplomowania,
- wymagania edycyjne dokumentacji projektu inżynierskiego,
- technika zdawania egzaminu testowego,
- prezentacja ustna projektu inżynierskiego,
- przygotowanie aplikacji o zatrudnienie

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Realization of independently performed tasks 17 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Obecność na zajęciach,

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa.

Recommended literature and teaching resources:

Regulamin określający zasasdy realizacji projektu dyplomowego inżynierskiego

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None