Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projekt i egzamin inżynierski
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-760-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Augustyniak Piotr (august@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość roli i odpowiedzialności inżyniera biomedycznego w unowocześnianiu technicznego wsparcia medycyny, odpowiedzialności, przedsiębiorczości oraz propagowania etosu zawodowego IB1A_K05, IB1A_K01 Examination
Skills
M_U001 Umie wykorzystać posiadaną wiedzę do udzielenia odpowiedzi i rozwiązania zadań testowych IB1A_U11, IB1A_U01 Examination
M_U002 Umie wykorzystać posiadaną wiedzę do samodzielnego zrealizowania, zweryfikowania i opisania projektu technicznego IB1A_U05, IB1A_U02, IB1A_U07, IB1A_U04, IB1A_U09, IB1A_U03 Examination
M_U003 Potrafi wykorzystać posiadane umiejętności do zaprezentowania wykonanego projektu technicznego z użyciem słownictwa branżowego, a także do poprawnego uzasadnienia zastosowanych rozwiązań IB1A_U05, IB1A_U11, IB1A_U04 Examination
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu przedmiotów kierunkowych realizowanych podczas studiów IB1A_W07, IB1A_W08, IB1A_W12, IB1A_W15, IB1A_W10, IB1A_W09, IB1A_W06 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość roli i odpowiedzialności inżyniera biomedycznego w unowocześnianiu technicznego wsparcia medycyny, odpowiedzialności, przedsiębiorczości oraz propagowania etosu zawodowego - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Umie wykorzystać posiadaną wiedzę do udzielenia odpowiedzi i rozwiązania zadań testowych - - - - - - - - - + -
M_U002 Umie wykorzystać posiadaną wiedzę do samodzielnego zrealizowania, zweryfikowania i opisania projektu technicznego - - - - - - - - - + -
M_U003 Potrafi wykorzystać posiadane umiejętności do zaprezentowania wykonanego projektu technicznego z użyciem słownictwa branżowego, a także do poprawnego uzasadnienia zastosowanych rozwiązań - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu przedmiotów kierunkowych realizowanych podczas studiów - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Studenci realizują wybrany projekt inżynierski indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych pod opieką wyznaczonego opiekuna. Wykonanie zadania inżynierskiego musi być zakończone sporządzeniem dokumentacji i adnotacją opiekuna o przyjęciu zrealizowanego projektu. Dokumentacja projektu jest oceniana przez recenzenta i musi być złożona w dziekanacie nie później niż do dnia podanego w ogłoszeniu.

Studenci samodzielnie przygotowują się do egzaminu inżynierskiego składającego się z części pisemnej (testowej) i ustnej. Zakres zagadnień obowiązujących przy egzaminie jest określony przez zbiór przykładowych pytań publikowanych na witrynie internetowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 446 h
Module ECTS credits 15 ECTS
Examination or Final test 1 h
Realization of independently performed tasks 130 h
Completion of a project 250 h
Diploma thesis preparation 50 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

- ocena końcowa egzaminu pisemnego jest obliczana na podstawie udzielonych odpowiedzi,

- ocena egzaminu ustnego jest obliczana jako średnia ocena za prezentację i minimum 3 pytania zadawane przez komisję egzaminacyjną

ocena na dyplomie ukończenia studiów jest wypadkową:
- średniej oceny ze studiów (60%),
- oceny egzaminu ustnego (20%),
- oceny egzaminu pisemnego (10%) oraz
- oceny dokumentacji projektu (5% ocena opiekuna i 5% ocena recenzenta).

Prerequisites and additional requirements:

Do złożenia dokumentacji projektu w dziekanacie wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych tokiem studiów

Recommended literature and teaching resources:

Według wskazań opiekuna

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None