nowy

Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty Podstawowe

 
NIM-3-101-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
+

Przygotowanie dydaktyczne III St. IM

 
NIM-3-103-s 10 0 0 15 0 0 5 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Pracownia Naukowa

 
NIM-3-202-s
The module has not been published by the person responsible for it.
p
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Przedmioty Podstawowe

 
NIM-3-205-s 0 0 7 0 0 8 0 0 0 0 0 15 2
+

S

 
NIM-3-204-s
The module has not been published by the person responsible for it.
S
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

z

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z listy przedmiotów zaproponowanych przez wydział

3
 
NIM-3-201-s
The module has not been published by the person responsible for it.
p
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
NIM-3-203-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty Podstawowe

 
NIM-3-301-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

English for academics

 
NIM-3-408-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Pracownia Naukowa

 
NIM-3-405-s
The module has not been published by the person responsible for it.
p
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

S

 
NIM-3-407-s
The module has not been published by the person responsible for it.
S
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Przedmioty specjalistyczne obieralne III St. IM

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z puli przedmiotów proponowanych w danym roku przez wydział

2
 
NIM-3-401-s 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15 2
+
NIM-3-402-s 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15 2
-
NIM-3-403-s 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15 2
+
NIM-3-404-s
a
7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15 2
-
NIM-3-406-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-
NIM-3-409-s 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
NIM-3-410-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Z
7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15 2
-
NIM-3-411-s 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
NIM-3-412-s
The module has not been published by the person responsible for it.
t
7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15 2
-
NIM-3-413-s
The module has not been published by the person responsible for it.
P
7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15 2
-

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

English for academics

 
NIM-3-504-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English for Academics (SJO)
0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+

Przedmioty specjalistyczne obieralne III St. IM

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z puli przedmiotów proponowanych w danym roku przez wydział

2
 
NIM-3-501-s 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15 2
-
NIM-3-502-s 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15 2
-
NIM-3-503-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Z
7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15 2
-
NIM-3-505-s 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15 2
-
NIM-3-506-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Management system in the research laboratory
7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15 2
-
NIM-3-507-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Foundry of non-ferrous metals
7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15 2
-
NIM-3-508-s
The module has not been published by the person responsible for it.
M
7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15 2
-
NIM-3-509-s
The module has not been published by the person responsible for it.
F
7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15 2
-
NIM-3-510-s
The module has not been published by the person responsible for it.
M
7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15 2
-
NIM-3-511-s
The module has not been published by the person responsible for it.
B
7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15 2
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Pracownia Naukowa

 
NIM-3-601-s
The module has not been published by the person responsible for it.
p
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-

S

 
NIM-3-602-s
The module has not been published by the person responsible for it.
S
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przygotowanie zawodowe III St. IM - Obieralne

The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu

3
 
NIM-3-701-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
+
NIM-3-702-s
E
0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Semester 8, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Pracownia Naukowa

 
NIM-3-801-s
The module has not been published by the person responsible for it.
p
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-

S

 
NIM-3-802-s
The module has not been published by the person responsible for it.
s
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

P

The rules for selecting groups/modules: Wymiar praktyk zawodowych, w tym realizowanych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestnictwa w ich prowadzeniu nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 w semestrze

4
 
NIM-3-001-s
P
0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 120 4
-