Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zaawansowane metody metalurgii proszków
Course of study:
2017/2018
Code:
MIM-2-109-IS-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Joining Engineering
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Konstanty Janusz (konstant@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Konstanty Janusz (konstant@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Sułowski Maciej (sulek@agh.edu.pl)
Madej Marcin (mmadej@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Romański Andrzej (aromansk@agh.edu.pl)
dr inż. Tyrała Dorota (dtyrala@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność świadomego wyboru technologii produkcji w oparciu o czynniki ekonomiczne i wpływ na środowisko. IM2A_K01 Test
Skills
M_U001 Student potrafi opisać zjawiska zachodzące podczas wytwarzania materiałów spiekanych. IM2A_U09, IM2A_U05, IM2A_U15, IM2A_U10, IM2A_U16, IM2A_U11, IM2A_U14, IM2A_U06 Test
M_U002 Student potrafi dokonywać oceny materiałów spiekanych pod względem ich własności oraz struktury. IM2A_U09, IM2A_U05, IM2A_U15, IM2A_U10, IM2A_U16, IM2A_U11, IM2A_U14, IM2A_U06 Test
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe procesy technologiczne metalurgii proszków. IM2A_W03, IM2A_W16, IM2A_W05, IM2A_W01, IM2A_W19 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność świadomego wyboru technologii produkcji w oparciu o czynniki ekonomiczne i wpływ na środowisko. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi opisać zjawiska zachodzące podczas wytwarzania materiałów spiekanych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonywać oceny materiałów spiekanych pod względem ich własności oraz struktury. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe procesy technologiczne metalurgii proszków. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pojęcia i określenia podstawowe metalurgii proszków. Konkurencyjne i bezkonkurencyjne zastosowania technologii metalurgii proszków.
2. Fizykochemiczne i mechaniczne metody otrzymywania proszków.
3. Własności chemiczne, fizyczne i technologiczne proszków. Metody badania.
4. Przygotowanie proszków do procesów formowania.
5. Prasowanie proszków na zimno oraz na ciepło. Czynniki wpływające na gęstość wyprasek. Zasady projektowania matryc.
6. Specjalne metody formowania (prasowanie izostatyczne, prasowanie na gorąco, walcowanie, wyciskanie, odlewanie gęstwy, kucie spieków).
7. Spiekanie (definicja, mechanizmy transportu materii, spiekanie materiałów jedno- i wieloskładnikowych).
8. Spiekanie (spiekanie w obecności fazy ciekłej, spiekanie aktywowane). Piece i atmosfery.
9. Operacje wykończające, obróbka cieplna i cieplno-chemiczna spieków. Badanie własności spieków.
10. Spieki konstrukcyjne na bazie żelaza. Wpływ parametrów wytwarzania na własności spiekanych stali.
11. Spieki konstrukcyjne na bazie miedzi, aluminium, niklu i tytanu.
12. Spiekane łożyska samosmarujące oraz taśmy bimetalowe. Spiekane filtry i przegrody płomieniowe
13. Metale wysokotopliwe i spieki ciężkie. Spiekane materiały narzędziowe (węgliki spiekane, spiekane stale szybkotnące, materiały metaliczno-diamentowe).
14. Spiekane styki elektryczne rozłączne i ślizgowe. Spiekane materiały cierne. Spiekane materiały o specjalnych własnościach magnetycznych.

Laboratory classes:

1. Otrzymywanie proszków metodą elektrolityczną.
2. Badania własności fizycznych i technologicznych proszków.
3. Prasowanie proszków.
4. Formowania proszków na gorąco.
5. Spiekanie.
6. Otrzymywanie spieków metodą infiltracji.
7. Badania metalograficzne proszków i spieków.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 14 h
Contact hours 6 h
Preparation for classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena średnia z ćwiczeń laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. W. Rutkowski: Metalurgia proszków w nowoczesnej technice. Śląsk, Katowice 1963.
2. W. Rutkowski: Projektowanie właściwości wyrobów spiekanych z proszków i włókien. PWN, Warszawa 1977
3. W. Missol: Spiekane części maszyn. Śląsk, Katowice 1978.
4. A. Ciaś, H. Frydrych, T. Pieczonka: Zarys metalurgii proszków. WSiP, Warszawa 1992.
5. J. Leżański: Proszki metali i wysokotopliwych faz. Metody wytwarzania. Wydawnictwo AGH, Kraków 1994.
6. Z. Nitkiewicz, I. Iwaszko: Materiały i wyroby spiekane. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2003.
7. A. Bukat, W. Rutkowski: Teoretyczne podstawy procesów spiekania. Śląsk, Katowice 1974.
8. R. German – Powder metallurgy & particulate materials processing. MPIF, Princeton, New Jersey 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

1. J.S. Konstanty, D. Tyrala: Wear mechanism of iron-base diamond-impregnated tool composites. Wear, Vol. 303, 2013, 533-540.
2. J. Konstanty: Sintered diamond tools: trends, challenges and prospects. Powder Metallurgy, Vol. 56, No 3, 2013, 184-188.
3. J. Konstanty: Applications of powder metallurgy to cutting tools, in Edited by I. Chang and Y. Zhao, Advances in powder metallurgy, Woodhead Publishing, Cambridge 2013, 555585.
4. J. Konstanty, A. Romanski, D. Tyrala: Ferrous Ball-milled Powders for the Fabrication of Sintered Diamond Tools. Advanced Materials Research, Vol. 1052, 2014, 514-519.
5. J. Konstanty, A. Romanski: Numerical analysis of diamond retention in cobalt and a copper-base alloy. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 59, Issue 4, 2014, 1457-1462.
6. J. Konstanty, A. Romanski, E. Baczek, D. Tyrala: New wear resistant iron-base matrix materials for the fabrication of sintered diamond tools. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 60, Issue 2, 2015, 633-637.
7. J. Konstanty: New highly sinterable iron-base powders for diamond wire beads. Diamante Applicazioni & Tecnologia, 21 (2015), No 82, 18-19

Additional information:

None