Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie i badanie połączeń spajanych
Course of study:
2017/2018
Code:
MIM-2-301-IS-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Joining Engineering
Field of study:
Materials Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Tuz Lechosław (ltuz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Tuz Lechosław (ltuz@agh.edu.pl)
dr inż. Pańcikiewicz Krzysztof (krzysztof.pancikiewicz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność rozróżniania typów połączeń spawanych i ich oznaczania na rysunkach technicznych IM2A_U05 Test,
Project
M_U002 Student posiada umiejętność doboru odpowiednich metod minimalizacji naprężeń i odkształceń w połączeniach spawanych IM2A_U11, IM2A_U05 Test,
Project
M_U003 Student posiada podstawową umiejętność obliczania połączeń spawanych, zgrzewanych, lutowanych i klejonych IM2A_U09, IM2A_U05 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą analizy czynników wpływających na dobór materiałów na konstrukcje spawane, typów połączeń spawanych oraz oznaczania ich na rysunkach technicznych IM2A_W09 Examination
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą przyczyn powstawania i rozkładu naprężeń i odkształceń w połączeniach spawanych, zgrzewanych, lutowanych i klejonych IM2A_W09 Examination
M_W003 Student zna zasady projektowania połączeń spawanych, zgrzewanych, lutowanych i klejonych IM2A_W09 Examination
M_W004 Student posiada podstawową znajomość metod obliczania połączeń spawanych, zgrzewanych, lutowanych i klejonych IM2A_W09 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność rozróżniania typów połączeń spawanych i ich oznaczania na rysunkach technicznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność doboru odpowiednich metod minimalizacji naprężeń i odkształceń w połączeniach spawanych - - + - - - - - - - -
M_U003 Student posiada podstawową umiejętność obliczania połączeń spawanych, zgrzewanych, lutowanych i klejonych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą analizy czynników wpływających na dobór materiałów na konstrukcje spawane, typów połączeń spawanych oraz oznaczania ich na rysunkach technicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą przyczyn powstawania i rozkładu naprężeń i odkształceń w połączeniach spawanych, zgrzewanych, lutowanych i klejonych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna zasady projektowania połączeń spawanych, zgrzewanych, lutowanych i klejonych + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada podstawową znajomość metod obliczania połączeń spawanych, zgrzewanych, lutowanych i klejonych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Wstęp do projektowania i badania połączeń spajanych
 2. Naprężenia spawalnicze
 3. Odkształcenia spawalnicze
 4. Zasady projektowania połączeń spajanych
 5. Zalecenia ogólne podczas projektowania połączeń spajanych
 6. Obliczanie wytrzymałości połączeń spajanych
 7. Badanie połączeń spajanych

Laboratory classes:

1. Dobór stali na konstrukcje spawane
2. Dobór materiałów dodatkowych na konstrukcje spawane
3. Oznaczanie złączy spajanych na rysunkach technicznych
4. Wyznaczanie odkształceń połączeń spawanych
5. Wyznaczanie dopuszczalnych naprężeń w złączach spawanych
6. Projektowanie połączeń spawanych
7. Projektowanie połączeń zgrzewanych
8. Projektowanie połączeń lutowanych i klejonych
9. Wykonywanie badań wizualnych połączeń spajanych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 138 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 20 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = ocena z laboratorium * 0,4 + ocena z egzaminu * 0,6

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:
 1. Poradnik inżyniera. Spawalnictwo. Tom 1 / pod red. Jana Pilarczyka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003,
 2. Technika spawalnicza w praktyce / pod red. Kazimierza Ferenca, wyd. Verlag Dashofer,
 3. Ferenc K., Ferenc J.: Konstrukcje Spawane. Połączenia, wyd. 3, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006
 4. Obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i zalecenia
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/
1.Quality of marks on metals made with the use of the Nd:YAG laser engraving method — Jakość znaków na materiałach metalowych wykonanych metodą grawerowania wiązką lasera Nd:YAG / Lechosław TUZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2013 vol. 39 no. 1, s. 55–63. — Bibliogr. s. 63, Abstr., Streszcz.
2. Wpływ wybranych parametrów spawania łukowego na jakość złączy odlewniczych stopów magnezu — Influence of arc welding parameters on joints quality of cast magnesium alloys / Lechosław TUZ, Andrzej Kolasa // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2013 R. 85 nr 2, s. 45–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Abstr.
3. Zautomatyzowane wycinanie i spawanie w wytwarzaniu wież wiatrowych — [Cutting and welding automated in the production of wind towers] / Lechosław TUZ // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2012 nr 7, s. 26–28. — Bibliogr. s. 28
4. Badania właściwości złączy ze stopów magnezu wykonanych wybranymi technikami łączenia / Lechosław Tuz / Rozprawa doktorska / Politechnika Warszawska / Wydział Inżynierii Produkcji / Warszawa 2011

Additional information:

None