Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie
Course of study:
2017/2018
Code:
MIM-2-302-IS-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Joining Engineering
Field of study:
Materials Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pańcikiewicz Krzysztof (krzysztof.pancikiewicz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Tuz Lechosław (ltuz@agh.edu.pl)
dr inż. Pańcikiewicz Krzysztof (krzysztof.pancikiewicz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób zwięzły przedstawić wyniki obserwacji z zakresu wykonywanych prac inżynierskich. Potrafi w wyniku pracy samodzielnej i w zespole sformułować wnioski i sugestie dotyczące konkretnych, prostych problemów inżynierskich. IM2A_K03 Execution of laboratory classes
Skills
M_U005 Student posiada umiejętność planowania produkcji spawalniczej, potrafi tworzyć dokumentację, plany spawania, dzienniki spawania. Potrafi zweryfikować aktualność obowiązujących norm, przepisów i zaleceń IM2A_U09, IM2A_U05 Test,
Project
M_U006 Student posiada umiejętność prowadzenia procesu kwalifikowania technologii spawania IM2A_U09, IM2A_U05 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Student posiada rozległy zakres podstawowych informacji związanych z systemami zarządzania jakości w spawalnictwie. Zna podstawowe normy wykorzystywane w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości IM2A_W15 Examination
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą procedur badania i kwalifikowania technologii spawania, kwalifikowania personelu spawalniczego, kwalifikowania personelu nadzoru, kwalifikowania personelu kontroli jakości IM2A_W15 Examination
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu wymagań dotyczących standardowych i niestandardowych badań nieniszczących i niszczących połączeń spajanych IM2A_W15 Examination
M_W004 Student posiada podstawową znajomość szczególnych wymagań produkcji spawalniczej dotyczącej budowy konstrukcji stalowych, mostów, dźwignic, gazociągów, urządzeń ciśnieniowych, konstrukcji morskich oraz bezpieczeństwa pracy urządzeń spawalniczych IM2A_W15 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób zwięzły przedstawić wyniki obserwacji z zakresu wykonywanych prac inżynierskich. Potrafi w wyniku pracy samodzielnej i w zespole sformułować wnioski i sugestie dotyczące konkretnych, prostych problemów inżynierskich. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U005 Student posiada umiejętność planowania produkcji spawalniczej, potrafi tworzyć dokumentację, plany spawania, dzienniki spawania. Potrafi zweryfikować aktualność obowiązujących norm, przepisów i zaleceń - - + - - - - - - - -
M_U006 Student posiada umiejętność prowadzenia procesu kwalifikowania technologii spawania - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada rozległy zakres podstawowych informacji związanych z systemami zarządzania jakości w spawalnictwie. Zna podstawowe normy wykorzystywane w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą procedur badania i kwalifikowania technologii spawania, kwalifikowania personelu spawalniczego, kwalifikowania personelu nadzoru, kwalifikowania personelu kontroli jakości + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu wymagań dotyczących standardowych i niestandardowych badań nieniszczących i niszczących połączeń spajanych + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada podstawową znajomość szczególnych wymagań produkcji spawalniczej dotyczącej budowy konstrukcji stalowych, mostów, dźwignic, gazociągów, urządzeń ciśnieniowych, konstrukcji morskich oraz bezpieczeństwa pracy urządzeń spawalniczych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Wstęp do zarządzania jakością w spawalnictwie
2.Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych
3.Planowanie produkcji spawalniczej
4.Badanie i kwalifikowanie technologii spawania
5.Wymagania dotyczące materiałów spawalniczych
6.Kontrola i ocena połączeń spajanych
7.Szkolenie i kwalifikowanie personelu spawalniczego
8.Szczególne wymagania produkcji spawalniczej

Laboratory classes:

1. Oznaczanie materiałów dodatkowych do spawania
2. Określenie zużycia materiałów dodatkowych do spawania
3. Opracowywanie wstępnej instrukcji technologicznej spawania pWPS
4. Obliczanie czasu i współczynników wydajności procesu spawania
5. Przeprowadzenie kwalifikowania technologii spawania
6. Egzaminowanie i oznaczanie uprawnień spawaczy
7. Wykonywanie i protokołowanie pomiarów konstrukcji spawanych
8. Wykonywanie i protokołowanie wyników badań nieniszczących
9. Wykonywanie i protokołowanie wyników próby łamania

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 138 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 20 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = ocena z laboratorium * 0,4 + ocena z egzaminu * 0,6

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. Poradnik inżyniera. Spawalnictwo. Tom 1 / pod red. Jana Pilarczyka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003,
2. Technika spawalnicza w praktyce / pod red. Kazimierza Ferenca, wyd. Verlag Dashofer,
3. Klimpel A.: Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1998,
4. Aktualnie obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i zalecenia

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/
1. Badania skłonności do pęknięć gorących wybranych stali austenitycznych — [Evaluation of selected austenitic stainless hot crack susceptibility] / Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Edmund TASAK, Janusz Adamiec, Tomasz GÓRAL // Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach ; ISSN 0867-583X. — 2014 R. 58 nr 6, s. 31–35. — Bibliogr. s. 35. — L. Tuz, K. Pańcikiewicz, E. Tasak, T. Góral – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza
2. Mikrostruktura i właściwości mechaniczne wielościegowych złączy teowych stali konstrukcyjnej S355 spawanych na zrobotyzowanym stanowisku metodą MAG — Microstructure and mechanical properties of S355 structural steel multirun tee-joint made by robot motioned MAG method / Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Lechosław TUZ // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2013 R. 85 nr 4, s. 34–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr.
3. Mikrostruktura złączy stali ferrytycznych spawanych metodami niskoenergetycznymi — Microstructure of ferritic steel low-energy welded joints / Lechosław TUZ, Tomasz Glanowski // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2013 R. 86 nr 12, s. 1062–1064. — Bibliogr. s. 1064
4. Ocena wpływu kąta pochylenia elektrody na kształt napoiny — The results of impact of the electrode lead angle on shape of the padding weld / Lechosław TUZ, Mirosław Mrożek // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2012 R. 85 nr 10, s. 866–868. — Bibliogr. s. 868, Abstr., Zsfassung.
5. Quality of marks on metals made with the use of the Nd:YAG laser engraving method — Jakość znaków na materiałach metalowych wykonanych metodą grawerowania wiązką lasera Nd:YAG / Lechosław TUZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2013 vol. 39 no. 1, s. 55–63. — Bibliogr. s. 63, Abstr., Streszcz.
6. Wpływ wybranych parametrów spawania łukowego na jakość złączy odlewniczych stopów magnezu — Influence of arc welding parameters on joints quality of cast magnesium alloys / Lechosław TUZ, Andrzej Kolasa // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2013 R. 85 nr 2, s. 45–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Abstr.
7. Wybrane aspekty spawania stopów stosowanych w podwyższonej temperaturze — Selected aspects of the welding alloys used at high temperature / Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Lechosław TUZ, Aneta ZIEWIEC, Zbigniew ŻUREK, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Paweł Kajda // W: Bloki o nadkrytycznych parametrach pracy : nowe materiały hutnicze, technologie wykonania, procesy degradacji oraz ocena trwałości elementów ciśnieniowych kotła : monografia : IV Międzynarodowa n-t konferencja spawalnicza POWERWELDING 2015 : 5–8 październik, 2015, Słok k/ Bełchatowa / praca zbiorowa pod red. Adama Hernasa, Henryka Mazura i Jerzego Pasternaka. — druk (Gliwice : Usługi Komputerowe i Poligraficzne), 2015. — Opis częściowo wg okładki. — ISBN: 978-83-60837-93-1. — S. 307–316. — Bibliogr. s. 316
8. Badanie właściwości i struktury połączeń spawanych nowej i eksploatowanej stali 14 MoV6-3 (13HMF) — Evaluation of the mechanical properties and microstructure of before and after operations 14 MoV6-3 (13HMF) steel joints / Mateusz Ścisłowski, Leopold Michał Barwicki, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Edmund TASAK, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2014 [R.] 86 nr 4, s. 11–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Abstr.. — XIX konferencja spawalnicza : Spawanie w energetyce : Jarnołtówek, 8–10 kwietnia 2014 r.
9. Optymalizacja procesu spawania złączy różnoimiennych w przemyśle samochodowym — Optimization of weld dissimilar joints in automotive industry / K. Wieczerzak, K. PAŃCIKIEWICZ // W: XLII szkoła inżynierii materiałowej : Kraków-Rytro, 23–26 IX 2014 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2014. — Na okł. tyt.: Prace XLII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-63663-49-0. — S. 191–195. — Bibliogr. s. 195, Streszcz., Abstr.

Additional information:

Warunki zaliczenia laboratorium i poprawy ocen negatywnych będą podane na pierwszych zajęciach