Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Preparing of Master thesis
Course of study:
2017/2018
Code:
MIM-2-304-IS-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Joining Engineering
Field of study:
Materials Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Sułowski Maciej (sulek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy IM2A_K01 Examination,
Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Review of a thesis
M_K002 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie inżynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera materiałowego IM2A_K02 Examination,
Diploma thesis
M_K003 Student potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące osiągnięć w dziedzinie inżynierii materiałowej IM2A_K03 Examination,
Diploma thesis
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować krótką prezentację monograficzną lub dokumentację techniczną swojej pracy dyplomowej magisterskiej IM2A_U05, IM2A_U02, IM2A_U01, IM2A_U15, IM2A_U16, IM2A_U14, IM2A_U06 Diploma thesis preparation,
Review of a thesis
M_U002 Student posiada umiejętność korzystania z naukowych baz danych IM2A_U02, IM2A_U01 Diploma thesis preparation,
Review of a thesis
M_U003 Student umie dobierać materiały źródłowe do części wstępnej pracy magisterskiej oraz poprawnie je zacytować IM2A_U02, IM2A_U01 Diploma thesis preparation,
Review of a thesis
M_U004 Student potrafi przeprowadzić analizę uzyskanych wyników badań oraz wyciągnąć na ich podstawie wnioski IM2A_U01, IM2A_U08, IM2A_U16, IM2A_U14 Examination,
Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Review of a thesis
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w problematyce dotyczącej tematu pracy magisterskiej IM2A_W06, IM2A_W13, IM2A_W03, IM2A_W16, IM2A_W11, IM2A_W02, IM2A_W08, IM2A_W15, IM2A_W04, IM2A_W05, IM2A_W18, IM2A_W09, IM2A_W10, IM2A_W12, IM2A_W01, IM2A_W14, IM2A_W07, IM2A_W17 Diploma thesis
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu różnych metod pomiarowych i technik badawczych stosowanych w inżynierii materiałowej IM2A_W05 Examination,
Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Review of a thesis
M_W003 Student ma wiedzę służącą do wykorzystania technologii informacyjnych do zdobywania niezbędnych informacji na temat materiałów inżynierskich IM2A_W19 Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Review of a thesis
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - - - - - - - - - + -
M_K002 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie inżynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera materiałowego - - - - - - - - - + -
M_K003 Student potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące osiągnięć w dziedzinie inżynierii materiałowej - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować krótką prezentację monograficzną lub dokumentację techniczną swojej pracy dyplomowej magisterskiej - - - - - - - - - + -
M_U002 Student posiada umiejętność korzystania z naukowych baz danych - - - - - - - - - + -
M_U003 Student umie dobierać materiały źródłowe do części wstępnej pracy magisterskiej oraz poprawnie je zacytować - - - - - - - - - + -
M_U004 Student potrafi przeprowadzić analizę uzyskanych wyników badań oraz wyciągnąć na ich podstawie wnioski - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w problematyce dotyczącej tematu pracy magisterskiej - - - - - - - - - + -
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu różnych metod pomiarowych i technik badawczych stosowanych w inżynierii materiałowej - - - - - - - - - + -
M_W003 Student ma wiedzę służącą do wykorzystania technologii informacyjnych do zdobywania niezbędnych informacji na temat materiałów inżynierskich - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

1. Omówienie realizacji pracy z promotorem.
2. Zebranie i opracowanie literatury związanej z tematem pracy.
3. Studia literaturowe oraz uczestnictwo w pracach eksperymentalnych.
4. Opracowanie wyników i wyciągnięcie wniosków
5. Opracowanie redakcyjne pracy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 561 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 360 h
Contact hours 100 h
Realization of independently performed tasks 100 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena promotora.

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura podawana jest indywidualnie każdemu dyplomantowi przez
promotora pracy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None