Semester 1, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIM-2-101-SM-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
MIM-2-102-SM-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
MIM-2-103-SM-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
MIM-2-105-SM-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIM-2-112-SM-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MIM-2-116-SM-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Non-technical

 
MIM-2-115-SM-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Zajęcia dobrowolne

 
MIM-2-110-SM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Obieralne (3 przedmioty)

9
 
MIM-2-104-SM-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MIM-2-106-SM-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MIM-2-107-SM-s 10 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MIM-2-108-SM-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MIM-2-109-SM-s 28 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 42 3
-

Semester 2, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIM-2-204-SM-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIM-2-206-SM-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Non-technical

 
MIM-2-208-SM-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-

Obieralne przez specjalność

 
MIM-2-201-SM-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIM-2-202-SM-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIM-2-203-SM-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Język obcy do wyboru

2
 
MIM-2-212-SM-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
MIM-2-214-SM-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Obcojęzyczny przedmiot obieralny

3
 
MIM-2-207-SM-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-
MIM-2-209-SM-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-
MIM-2-210-SM-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-
MIM-2-211-SM-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-

Semester 3, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Obieralne przez specjalność

 
MIM-2-301-SM-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIM-2-302-SM-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Thesis

 
MIM-2-304-SM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-