Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Propedeutyka nauk materiałowych
Course of study:
2017/2018
Code:
CIM-2-102-MF-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Materiały funkcjonalne
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Małolepszy Jan (jmalo@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Błażewicz Stanisław (blazew@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Gawlicki Marek (gawlic@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Kata Dariusz (kata@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Lis Jerzy (lis@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Stobierski Ludosław (stobier@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wasylak Jan (wasylak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zna i rozumie regulamin studiów AGH. Zna specjalności realizowane na Wydziale IMiC AGH. Essay,
Test
Skills
M_U001 Zna zasady studiowania, gospodarowania własnym czasem oraz zaliczania i zdawania egzaminów. Test
M_U002 Zna zasady bezpiecznej pracy podczas studiowania, w szczególności podczas pracy w laboratorium chemicznym. Test
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą o materiałach i kierunków rozwoju nauki o materiałach, posiada podstawową wiedzę o surowcach oraz o zasadach ich doboru. Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zna i rozumie regulamin studiów AGH. Zna specjalności realizowane na Wydziale IMiC AGH. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna zasady studiowania, gospodarowania własnym czasem oraz zaliczania i zdawania egzaminów. + - - - - - - - - - -
M_U002 Zna zasady bezpiecznej pracy podczas studiowania, w szczególności podczas pracy w laboratorium chemicznym. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą o materiałach i kierunków rozwoju nauki o materiałach, posiada podstawową wiedzę o surowcach oraz o zasadach ich doboru. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Omówienie specjalności realizowanych na Wydziale

Na kierunku Technologia Chemiczna
Specjalności:
Technologia Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
Technologia Szkła i Powłok Amorficznych
Technologia Materiałów Budowlanych
Analityka i Kontrola Jakości
Na kierunku Inżynieria Materiałowa
Specjalności:
Biomateriały i Kompozyty
Materiały Funkcjonalne
Functional Materials
Mikro i Nano Technologie Materiałowe
Na kierunku Ceramika
Specjalności:
Ceramika Techniczna i Konstrukcyjna
Wzornictwo Ceramiki i Szkła
Materiały dla Konserwacji i Rewitalizacji
Kierunek Chemia Budowlana

Lectures:
Wiadomości podstawowe

Opis historii i struktury Uczelni i Wydziału, opis organizacji studiów.
Proces Boloński, punkty ECTS.
Zasady uczenia się, studiowania, przygotowania do kolokwiów i egzaminów.
Zasady studiowania na WIMiC – regulamin studiów AGH.
Szkolenie BHP – chemia i bezpieczne studiowanie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 28 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 0 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie z kolokwium zaliczeniowego.
Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest obecność na wykładach.
Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

Notatki własne z wykładów.
Materiały z wykładów przekazywane przez prowadzących na prośbę studentów (uzależnione od decyzji prowadzących).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None