Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie leków
Course of study:
2017/2018
Code:
CIM-2-114-MF-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Materiały funkcjonalne
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
dr Drabik Anna (drabik@agh.edu.pl)
dr Bodzoń-Kułakowska Anna (abk@agh.edu.pl)
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Mielczarek Przemysław (przemyslaw.mielczarek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy IM2A_K03, IM2A_K01, IM2A_K05 Activity during classes
Skills
M_U001 nabyta wiedza umożliwi zrozumienie procesów projektowania, optymalizacji i kontroli nowych związków o działaniu farmakologicznym IM2A_U05, IM2A_U03, IM2A_U17 Test
M_U002 potrafi samodzielnie opracować prezentację nt. projektowania i kontroli jakości nowych leków IM2A_U06, IM2A_U03, IM2A_U02, IM2A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu procesów projektowania i kontroli właściwości leków IM2A_W14, IM2A_W08, IM2A_W18 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 nabyta wiedza umożliwi zrozumienie procesów projektowania, optymalizacji i kontroli nowych związków o działaniu farmakologicznym - - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi samodzielnie opracować prezentację nt. projektowania i kontroli jakości nowych leków - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu procesów projektowania i kontroli właściwości leków + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Omówienie zasad projektowania nowych leków, skutków terapii i kontroli jakości Kurs obejmuje wiedzę, w jaki sposób wprowadzano leki metodą prób i błędów, od metod leczenia syfilisu do środków na porost włosów i Viagry. Wykład porusza problemy racjonalnego projektowania leków, w tym substancji psychoaktywnych, a także omawia związki bioaktywne, których prekursorami są substancje naturalne, jak np. toksyna ślimaka morskiego czy jad czarnej mamby.

tematyka kursu:
Od syfilisu do środków na porost włosów;
W poszukiwaniu panaceum;
Leki białkowe i peptydowe;
Przypadek decyduje…marny lek działa doskonale w innej chorobie;
Substancje psychoaktywne; jak oszukiwane jest prawo;
Fałszowanie leków – problem ogólnoświatowy;
Czego używają sportowcy? Rzecz o dopingu;
Jak uniknąć pomyłek? Monitorowanie leków;
Analiza substancji bioaktywnych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 50 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Test pisemny. Punktacja zgodna z ogólnymi zasadami, przyjętymi w AGH

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na zajęciach będzie uwzględniona w przypisanych punktach ECTS

Recommended literature and teaching resources:

Materiały z wykładu oraz informacje i pomoce zamieszczone na serwerze Katedry Biochemii i Neurobiologii: neuro.agh.edu.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak