Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ceramic materials with covalent bond
Course of study:
2017/2018
Code:
CIM-2-106-MN-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Grabowski Grzegorz (grabowsk@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Zych Łukasz (lzych@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych IM2A_K08
Skills
M_U001 rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii, w tym technologii otrzymywania kowalencyjnych materiałów konstrukcyjnych IM2A_K06 Test
Knowledge
M_W002 potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy IM2A_K03 Test
M_W003 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z otrzymywaniem i zastosowaniem kowalencyjnych materiałów konstrukcyjnych IM2A_K07 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii, w tym technologii otrzymywania kowalencyjnych materiałów konstrukcyjnych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W002 potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy + - - - - - - - - - -
M_W003 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z otrzymywaniem i zastosowaniem kowalencyjnych materiałów konstrukcyjnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. „Na początku był diament” – wprowadzenie,
 2. Charakterystyka grupy węglików diamentopodobnych,
 3. Charakterystyka grupy węglików metalopodobnych i solopodobnych,
 4. Charakterystyka grupy azotków diamentopodobnych i wewnątrzsieciowych,
 5. Charakterystyka grup borków i krzemków,
 6. Charakterystyka pozostałych grup związków, w których występuje znaczna składowa kowalencyjna w wiązaniu,
 7. Otrzymywanie poszczególnych grup związków. Technologie proszkowe,
 8. Techniki otrzymywania litych materiałów i warstw,
 9. Właściwości i zastosowanie litych polikryształów i kompozytów,
 10. Zwiedzanie laboratoriów ziązanych z kowalencyjnymi materiałami konstrukcyjnymi,
 11. Seminaria obejmujące prezentacje i dyskusję nad nimi,

  Seminaria będą obejmować wystąpienia studentów na wybrany przez nich temat związany z tematyką przedmiotu czyli kowalencyjnymi materiałami konstrukcyjnymi. Po wystąpieniu prowadzący przewiduje dyskusję nad prezentowanym tematem. Prezentacja jak i aktywność studentów będą stanowić podstawę oceny.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in seminar classes 8 h
Preparation for classes 8 h
Examination or Final test 8 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

0,5 oceny z prezentacji+0,5 ocena z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

T. Ya. Kosolapova, Carbides, Plenum Press, New York, 1971
L. E. Toth, Transition Metal Carbides and Nitrides, Academic Press, New York, 1971
L. Stobierski, Ceramika węglikowa, Wyd. AGH, Kraków, 2005
H. O. Pierson, Handbook of Refractory Carbides and Nitrides, Noyes Publications, West-wood, New Jersey, 1996
A. W. Weimer, Carbide, Nitride and Boride Materials Synthesis and Processing, Chapman & Hall, London, 1997

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

A. Gubernat, Synteza, spiekanie i właściwości jednofazowych polikryształów węglikowych,
Ceramika 114, Kraków, 2013
L. Stobierski, A. Gubernat, Sintering of Silicon Carbide I. Effect of Carbon, Ceramics International 29, 3, 2003,
287-292,
L. Stobierski, A. Gubernat, Sintering of Silicon Carbide II. Effect of Boron, Ceramics International 29, 4, 2003,
355-361
A. Gubernat, Pressureless Sintering of Single-Phase Tantalum Carbide and Niobium Carbide, J. Eur. Cer. Soc., 33, 2013, 2391-2398
A. Gubernat, Ł. Zych, The isothermal sintering of the single-phase non-stoichiometric niobium carbide (NbC1−x) and tantalum carbide (TaC1−x), J. Eur. Cer. Soc., 34, 2014, 2885–2894

Additional information:

None