Module also offered within study programmes:
Code Study programme
CTC-2-313-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-412-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-411-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-323-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CIM-1-001-s Materials Science - full-time studies first-cycle studies
CTC-2-301-TM-s Chemical Technology (Technologia materiałów budowlanych) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-311-TC-s Chemical Technology (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-304-TS-s Chemical Technology (Technologia szkła i powłok amorficznych) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-309-MN-s Materials Science (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-308-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-308-BK-s Materials Science (Biomateriały i kompozyty) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-312-MK-s Ceramics (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-309-WC-s Ceramics (Wzornictwo ceramiki i szkła) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-309-CT-s Ceramics (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-309-FM-s Materials Science (Functional Materials) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Syntesis, sintering and behaviour of nanostructured materials (Prof. Kiyotaka Matsuura)
Course of study:
2017/2018
Code:
CIM-2-309-MN-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Field of study:
Materials Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kata Dariusz (kata@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, Test
M_U002 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami pomiarowymi właściwości materiałów Activity during classes
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów Activity during classes
M_W002 Ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemiczne Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami pomiarowymi właściwości materiałów - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemiczne - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Synteza faz intermetalicznych metodą samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej. Wytwarzanie kompozytów o budowie hybrydowej. Reaktywne spawanie materiałów ceramicznych. Badanie mechanizmów reakcji łączenia faz intermetalicznych z fazami metalicznymi.
Badanie właściwości tworzyw kompozytowych wytworzonych technikami reakcyjego spiekania

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 30 h
Contact hours 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza na temat syntezy i właściwości faz ceramicznych

Recommended literature and teaching resources:

Wykłady Prof. Matsuura – Hokkaido University

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None