Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WIN-2-203-IG-s
Name:
Instalacje gazowe i klimatyzacja
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Gas Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Liszka Krystian (krysian.liszka@wnaft.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Liszka Krystian (krysian.liszka@wnaft.agh.edu.pl)
mgr inż. Oliinyk Andrey (aoliinyk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student powinien posiadać umiejętność obliczania i sporządzania nie skomplikowanych projektów instalacji gazowych. IN2A_U06, IN2A_U02, IN2A_U03 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of a project,
Test results
M_U002 Student będzie miał umiejętność obliczania prostych sprężarkowych urządzeń klimatyzacyjnych. IN2A_U06, IN2A_U02, IN2A_U03 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of a project,
Test results
Knowledge
M_W001 Student powinien posiadać wiedzę w zakresie obliczania i sporządzania nie skomplikowanych projektów instalacji gazowych. IN2A_W15, IN2A_W11 Test,
Oral answer,
Project,
Execution of a project,
Test results
M_W002 Student będzie miał wiedzę na temat metodyki obliczania prostych sprężarkowych urządzeń klimatyzacyjnych. IN2A_W15, IN2A_W11 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student powinien posiadać umiejętność obliczania i sporządzania nie skomplikowanych projektów instalacji gazowych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student będzie miał umiejętność obliczania prostych sprężarkowych urządzeń klimatyzacyjnych. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student powinien posiadać wiedzę w zakresie obliczania i sporządzania nie skomplikowanych projektów instalacji gazowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student będzie miał wiedzę na temat metodyki obliczania prostych sprężarkowych urządzeń klimatyzacyjnych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wymagania techniczne dotyczące instalacji gazowych. Kontola stanu technicznego instalacji. Klimatyzacja.

  • Wymagania formalno – prawne.
  • Zasady projektowania instalacji na paliwa gazowe.

 2. Instalacje gazowe i klimatyzacja

  • Zasady lokalizacji kurków głównych.
  • Budowa instalacji.

 3. Instalacje gazowe i klimatyzacja

  • Urządzenia gazowe.
  • Kotłownie opalane paliwem gazowym.

 4. Instalacje gazowe i klimatyzacja

  • Eksploatacja instalacji gazowych.
  • Kontrola stanu technicznego instalacji gazowych.

 5. Instalacje gazowe i klimatyzacja

  • Klimatyzacja. Bilans energetyczny.
  • Sprężarkowe instalacje klimatyzacyjne.

Project classes:
 1. Zasady sporządzania projektów instalacji gazowych. Obliczanie strat ciśnienia w instalacji..

  • Przykłady obliczeniowe doboru średnic przewodów instalacji na paliwa gazowe.

 2. Zasady sporządzania projektów instalacji gazowych

  • Obliczanie pojemności akumulacyjnej instalacji gazowej.
  • Obliczanie strat ciśnienia w instalacji gazowej.

 3. Zasady sporządzania projektów instalacji gazowych

  • Zasady projektowania instalacji na paliwa gazowe.
  • Obliczanie bilansu energetycznego i efektywności sprężarkowego urządzenie chłodniczego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 15 h
Contact hours 25 h
Participation in project classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa bedzie średnią ocen z zaliczenia ćwiceń projektowych oraz oraz oceny z testu zaliczeniowego materiał z wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Obligatowryjna obecność na ćwiczeniach projektowych i znajomość materiaaaaaaaaaału podanego wykłaadach

Recommended literature and teaching resources:
 • Łaciak M. i in.: Instalacje i sieci gazowe. Wyd. Verlag Dashofer.2012.
 • Łaciak M.: Bezpieczeństwi eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Wyd. Tarbonus. 2010.
 • Zajda R.: Instalacje gazowe. Wyd. Cobo – Profil. W-wa 2003.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None