Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WIN-2-204-IG-s
Name:
aaa
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Gas Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Łaciak Mariusz (laciak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Łaciak Mariusz (laciak@agh.edu.pl)
mgr inż. Oliinyk Andrey (aoliinyk@agh.edu.pl)
mgr inż. Włodek Tomasz (twlodek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Student powinien znać: - Podstawy teoretyczne transportu gazu. IN2A_W02 Examination,
Test,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Student powinien znać: - Zasady sporządzania projektów gazociągów. IN2A_W02 Activity during classes,
Examination
M_W003 Student powinien znać: - Zadania tłoczni i stacji gazowych w systemie. IN2A_W02 Examination,
Activity during classes
M_W004 Student powinien znać: programamy do obliczania sieci gazowych i umieć określać przyczyny występowania błędów i je korygować. IN2A_W02 Examination,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Student powinien znać: - Podstawy teoretyczne transportu gazu. + + + - - - - - - - -
M_W002 Student powinien znać: - Zasady sporządzania projektów gazociągów. - - - - - - - - - - -
M_W003 Student powinien znać: - Zadania tłoczni i stacji gazowych w systemie. - - - - - - - - - - -
M_W004 Student powinien znać: programamy do obliczania sieci gazowych i umieć określać przyczyny występowania błędów i je korygować. - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Budowa gazociągów i transport gazu ziemnego

  • Klasyfikacja gazociągów.
  • Materiały stosowane do budowy gazociągów.

 2. Budowa gazociągów i transport gazu ziemnego

  • Projektowanie gazociągów.
  • Organizacja budowy.

 3. Budowa gazociągów i transport gazu ziemnego

  • Uruchomienie gazociągu i próby ciśnieniowe.
  • Gazociągi w gruntach niestabilnych.

 4. Budowa gazociągów i transport gazu ziemnego

  • Tłocznie gazu w systemie przesyłowym.
  • Kontrola stanu technicznego gazociągów.

 5. Budowa gazociągów i transport gazu ziemnego

  • Jakość gazów przesyłanych siecią gazową.
  • Programy symulacyjne i optymalizacyjne w transporcie gazu.

Auditorium classes:
 1. Obliczenia dotyczące budowy i transportu gazu

  • Charakterystyka przepływów w gazociągach.
  • Obliczanie podstawowych parametrów jakościowych transportowanego gazu.

 2. Obliczenia dotyczące budowy i transportu gazu

  • Obliczenia hydrauliczne gazociągów.
  • Obliczenia wytrzymałościowe rurociągów.

 3. Obliczenia dotyczące budowy i transportu gazu

  • Podstawy sprężania gazu.

Laboratory classes:
Metody komputerowe w budowie gazociągów i transporcie gazu

 • Obliczanie sieci gazowych.
 • Programy symulacyjne i optymalizacyjne w transporcie gazu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Examination or Final test 10 h
Contact hours 15 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in project classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie średnią z ocen: oceny z egzaminu, oceny z ćwiczeń audytoryjnych i oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Obligatoryjna obecnośc na ćwiczeniach labratoryjnych i audutoryjnych zgodnie z regulaminem oraz znajomośc materiału z wykładów

Recommended literature and teaching resources:
 • Bąkowski K.: Gazyfikacja. Wyd. N-T. W-wa. 1996.
 • Gniewek – Grzybczyk B., Łaciak M., Grela I.: Energetyka Gazowa. Wyd. Tarbonus, Tarnobrzeg – Kraków 2011.
 • Łaciak M. i in.: Instalacje i sieci gazowe. Wydawnictwo Verlag Däshofer, Warszawa 2010 – 2012.
 • Chi U. Ikoku:_ Natural Gas Production Engineering_. John Wiley & Sons Inc., USA, 1984.
 • Osiadacz A : Statyczna Symulacja Sieci Gazowych. Fluid Systems. Warszawa 2001
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None