Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WIN-2-206-IG-s
Name:
Sieci dystrybucyjne gazu
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Gas Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Łaciak Mariusz (laciak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Łaciak Mariusz (laciak@agh.edu.pl)
mgr inż. Oliinyk Andrey (aoliinyk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Powinien umieć: - Obliczać podstawowe parametry transportowanego gazu. - Posługiwać się programami do obliczania sieci gazowych. IN2A_U01 Examination,
Test,
Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student powinien znać: - Postawy teoretyczne transportu gazu. - Zadania stacji gazowych. IN2A_U01 Test,
Oral answer,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W002 Zasady sporządzania projektów gazociągów. IN2A_U01 Examination
M_W003 - Problemy eksploatacji sieci gazowych. IN2A_U01 Test,
Project,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Powinien umieć: - Obliczać podstawowe parametry transportowanego gazu. - Posługiwać się programami do obliczania sieci gazowych. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student powinien znać: - Postawy teoretyczne transportu gazu. - Zadania stacji gazowych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zasady sporządzania projektów gazociągów. + - - + - - - - - - -
M_W003 - Problemy eksploatacji sieci gazowych. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Sieci dystrybucyjne gazu

  • Wybrane zależności w obliczeniach gazociągów, gazociągi o zmiennych parametrach, dobór średnic gazociągów.

 2. Sieci dystrybucyjne gazu

  • Wymagania praktyczne dotyczące opracowywania projektów sieci, założenia do obliczeń, ocena niepewności wyników.

 3. Sieci dystrybucyjne gazu

  • Przyjęcie sieci gazowej do eksploatacji, kontrola stanu technicznego, metody prowadzenia remontów i rekonstrukcji gazociągów, obliczanie sieci gazowych,
   symulacja i optymalizacja w systemie przesyłowym i w sieci dystrybucyjnej gazu.
  • Rodzaje i budowa stacji gazowych, projektowanie stacji.

Project classes:
 1. Sieci dystrybucyjne gazu

  • Wymagania praktyczne dotyczące opracowywania projektów sieci. * Założenia do obliczeń.

 2. Sieci dystrybucyjne gazu

  • Ocena niepewności wyników, obliczanie sieci gazowych.

 3. Sieci dystrybucyjne gazu

  • Projektowanie stacji gazowych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 25 h
Contact hours 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie kolokwium i projektu.
Zdanie egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 • Bąkowski K.: Gazyfikacja. Wyd. N-T. W-wa. 1996.
 • Gniewek – Grzybczyk B., Łaciak M., Grela I.: Energetyka Gazowa. Wyd. Tarbonus, Tarnobrzeg – Kraków 2011.
 • Łaciak M. i in.: Instalacje i sieci gazowe. Wydawnictwo Verlag Däshofer, Warszawa 2010 – 2012.
 • Chi U. Ikoku:_ Natural Gas Production Engineering_. John Wiley & Sons Inc., USA, 1984.
 • Osiadacz A : Statyczna Symulacja Sieci Gazowych. Fluid Systems. Warszawa 2001
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None