Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WIN-2-208-IG-s
Name:
Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Gas Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Łaciak Mariusz (laciak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Łaciak Mariusz (laciak@agh.edu.pl)
mgr inż. Oliinyk Andrey (aoliinyk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Powinien umieć: - Obliczać zamienności gazów. - Obliczać palniki inżektorowe niskiego i średniego ciśnienia. IN2A_W07 Test,
Oral answer,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student powinien znać: - Podstawy teoretyczne spalania gazów. - Elementy energetyki gazowej. IN2A_W07 Test,
Execution of exercises
M_W002 Student powinien znać: - Palniki i urządzenia gazowe. IN2A_W07 Test,
Execution of exercises
M_W003 Student powinien znać: - Podstawy obliczania zamienności gazów. IN2A_W07 Test,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Powinien umieć: - Obliczać zamienności gazów. - Obliczać palniki inżektorowe niskiego i średniego ciśnienia. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student powinien znać: - Podstawy teoretyczne spalania gazów. - Elementy energetyki gazowej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student powinien znać: - Palniki i urządzenia gazowe. - + - - - - - - - - -
M_W003 Student powinien znać: - Podstawy obliczania zamienności gazów. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego

  • Podstawy teoretyczne spalania gazów.
  • Rodzaje spalania.
  • Gazodynamika spalania.

 2. Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego

  • Palniki gazowe.
  • Urządzenia gazowe.

 3. Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego

  • Kotły i kotłownie gazowe.
  • Systemy grzewcze.

 4. Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego

  • Wybuch gazu i jego parametry.
  • Zapłon wymuszony i samozapłon.

 5. Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego

  • Elementy energetyki gazowej.
  • Ko-generacja i trój-generacja.
  • Zamienność i mieszanie gazów.

Auditorium classes:
 1. Użytkowanie i spalanie gazów

  • Obliczanie zapotrzebowania powietrza do spalania.
  • Obliczanie szybkości spalania.

 2. Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego

  • Obliczanie zamienności gazów.

 3. Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego

  • Obliczanie palników inżektorowych niskiego i średniego ciśnienia.
  • Projekt palnika gazowego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 15 h
Contact hours 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie kolokwiów i ćwiczeń.
Obecność na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Wójcicki S.:_ Spalanie_. Wyd. Nauk. – Techn. Warszawa 1969.
2. Łaciak M. i in.: _ Instalacje i sieci gazowe_. Wyd. Verlag Däshofer, Warszawa 2010 – 2012.
3. Gniewek – Grzybczyk B., Łaciak M., Grela I.: Energetyka Gazowa. Wyd. Tarbonus, Tarnobrzeg – Kraków 2011.
4. Łaciak M.: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Wyd. Tarbonus, Tarnobrzeg – Kraków 2010.
5. Zajda R., Tymiński B.: Instalacje i urządzenia gazowe. Wyd. CSG PGNiG. Warszawa 1999.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None