Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WIN-2-211-IG-s
Name:
Mechanika płynów II
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Gas Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Dąbrowski Karol (karol.dabrowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Łuczyński Stanisław (sluczyn@agh.edu.pl)
mgr inż. Kuczyński Szymon (szymon.kuczynski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student powinien posiadać umiejetność wykonywania obliczeń parametrów przepływu w przewodach pod ciśnieniem. IN2A_U06, IN2A_U10, IN2A_W02 Activity during classes,
Execution of exercises,
Test results
M_U002 Student potrafi rozwiązać zagadnienia brzegowe z zakresu hydrostatyki i dynamiki płynów IN2A_U06, IN2A_U09, IN2A_U01 Activity during classes,
Diploma thesis,
Execution of exercises,
Test results
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat stanu naprężeń w płynie oraz posiada podstawową wiedzę w zakresie reologii płynów. IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03 Activity during classes,
Execution of exercises,
Test results
M_W002 Student posiada uporządkowaną ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych równań mechaniki płynów. IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03 Activity during classes,
Execution of exercises,
Test results
M_W003 Student ma wiedzę na temat zagadnień z zakresu laminarnych i turbulentnych przepływów w przewodach. IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03 Activity during classes,
Execution of exercises,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student powinien posiadać umiejetność wykonywania obliczeń parametrów przepływu w przewodach pod ciśnieniem. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rozwiązać zagadnienia brzegowe z zakresu hydrostatyki i dynamiki płynów - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat stanu naprężeń w płynie oraz posiada podstawową wiedzę w zakresie reologii płynów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada uporządkowaną ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych równań mechaniki płynów. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat zagadnień z zakresu laminarnych i turbulentnych przepływów w przewodach. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. 1. Stan naprężeń w płynie.

  Pola skalarne, wektorowe i tensorowe w płynach. Operatory wektorowe i różniczkowe. Siły występujące w płynach. Tensor naprężeń. Tensor prędkości deformacji. Podstawy reologii płynów. Uproszczone modele płynów. Równowaga względna i bezwzględna płynu.

 2. 2. Kinematyka płynów.

  Metody analizy ruchu płynów. Pola prędkości i przyspieszenia. Właściwości rurki prądu. Masowe i objętościowe natężenie przepływu. Zasada zachowania masy. Równanie ciągłości. Przepływy wirowe i potencjalne

 3. 3. Podstawowe równania mechaniki płynów.

  Zasada zachowania pędu. Równania Naviera-Stokesa. Równania Eulera ruchu płynów nielepkich. Całka Bernoulliego i całka Lagrange’a. Zasada zachowania krętu. Podstawowe równanie maszyn przepływowych. Zasada zachowania energii. Wektorowe równanie przepływu w formie zachowawczej.

 4. 4. Przepływy laminarne i turbulentne.

  Przepływ Couette’a. Przepływ Poiseulle’a. Stopień turbulencji. Równania Reynoldsa. Tensor naprężeń Reynoldsa. Przepływy w przewodach pod ciśnieniem. Straty liniowe i miejscowe. Laminarna i turbulentna warstwa przyścienna. Równania Prandtla. Modele turbulencji dla przepływów swobodnych i ograniczonych.

 5. 5. Podstawy dynamiki gazów.

  Entalpia i entropia. Jednowymiarowy przepływ gazu przez dyszę. Parametry krytyczne. Liczba Macha. Prostopadła i skośna fala uderzeniowa. Równanie Hugoniota.

Auditorium classes:

1. Określenie wektorowego pola prędkości i pola przyśpieszenia w przepływach.
2. Przepływy wirowe. Obliczenie składowych prędkości kątowej.
3. Równowaga względna cieczy. Ruch postępowy i ruch obrotowy zbiorników z cieczą.
4. Zastosowania techniczne równania Bernoulliego. Zwężka Venturiego.
5. Przepływy laminarne i turbulentne. Liczba Reynoldsa. Obliczenie parametrów krytycznych przepływu.
6. Obliczenie strat liniowych i strat miejscowych w układzie pompowym. Dobór pompy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 12 h
Examination or Final test 6 h
Preparation for classes 12 h
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in lectures 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Decyzja wykładowcy na podstawie oceny za kolokwium zaliczeniowe z uwzględnieniem aktywności i ocen na ćwiczeniach audytoryjnych. Kazda z tych ocen ma być pozytywna.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa.

Recommended literature and teaching resources:

1.Gryboś R.: Podstawy mechaniki płynów. Warszawa, PWN,1998.
2.Wacławik J.: Mechanika płynów i termodynamika. Kraków, Wydawnictwo AGH, 1993.
3.Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R.: Mechanika płynów w inżynierii środowiska. Warszawa, PWN,1997.
4.Batchelor G.K. An Introduction to Fluid Dynamics. Cambridge, University Press 1970.
5.Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. Москва, Наука 1970.
6.Schlichting H. Grenzschicht-Theori. Karlsruhe, G. Braun 1964

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None