Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WIN-2-301-IG-s
Name:
aaa
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Gas Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Dąbrowski Karol (karol.dabrowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Dąbrowski Karol (karol.dabrowski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić podstawowe pomiary fizyczne przepływu gazu oraz opracować i przedstawić ich wyniki, potrafi wyznaczyć wyniki i niepewności pomiarów bezpośrednich i pośrednich. IN2A_U06, IN2A_U03 Activity during classes,
Execution of exercises,
Test results
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania. IN2A_W10, IN2A_W03, IN2A_W07 Activity during classes,
Execution of exercises,
Test results
M_W002 Student powinien znać podstawowe układy regulacji automatycznej procesów technologicznych w inżynierii naftowej i gazowniczej IN2A_W06, IN2A_W02, IN2A_W03 Activity during classes,
Execution of exercises,
Test results
M_W003 Zna ogólne zasady i metody zastosowania przyrządów elektrycznych do pomiarów wielkości fizycznych cieczy i gazów. IN2A_W06, IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W07 Activity during classes,
Execution of exercises,
Test results
M_W004 Posiada ogólną znajomość systemu telemechaniki oraz funkcjonowania systemu SCADA. IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W07 Activity during classes,
Execution of exercises,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić podstawowe pomiary fizyczne przepływu gazu oraz opracować i przedstawić ich wyniki, potrafi wyznaczyć wyniki i niepewności pomiarów bezpośrednich i pośrednich. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student powinien znać podstawowe układy regulacji automatycznej procesów technologicznych w inżynierii naftowej i gazowniczej + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna ogólne zasady i metody zastosowania przyrządów elektrycznych do pomiarów wielkości fizycznych cieczy i gazów. + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada ogólną znajomość systemu telemechaniki oraz funkcjonowania systemu SCADA. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. 1. Wiadomości podstawowe

  Elementy składowe układu regulacji automatycznej. Podział elementów i urządzeń automatyki. Poziomy automatyzacji procesów technologicznych i rodzaje sterowania.

 2. 2. Pomiary i urządzienia pomiarowe

  Pomiary bezpośrednie i pośrednie. Typy i właściwości urządzeń pomiarowych. Błędy i niepewności pomiarowe.

 3. 3. Pomiary ciśnienia i temperatury

  Manometry sprężyste i membranowe. Przetworniki ciśnienia: piezoelektryczne, piezorezystancyjne, tensometryczne, pojemnościowe, i indukcyjnościowe.
  Pomiary temperatury. Termometry rezystancyjne i termoelektryczne.

 4. 4. Pomiary przepływu cieczy i gazu.

  Gazomierze: zwężkowe, rotorowe, turbinowe z nadajnikami impulsów. Przepływomierze: wirowe, ultradźwiękowe i masowe. Układy pomiarowe. Rodzaje korekcji. Zasada działania korektorów i przeliczników .

 5. 5. Regulatory i sterowniki

  Podstawowe typy regulatorów. Charakterystyki regulatorów. Sterowniki programowalne stosowane w układach automatyki. Układy wykonawcze.

 6. 6. Systemy telemechaniki

  Telemetria, telemechanika i systemy dyspozytorskie. Struktura nowoczesnego systemu nadzorowania i wizualizacji SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).

Auditorium classes:

1. Opracowanie wyników pomiarów. Wyznaczenie błędów i niepewności pomiarowych.
2. Przeliczenie objętości gazu na warunki normalne.
3. Charakterystyki regulatorów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 6 h
Examination or Final test 4 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Participation in auditorium classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Decyzja wykładowcy na podstawie oceny z kolokwium zaliczeniowego z uwzględnieniem aktywności na zajęciach ćwiczeniowych.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na wszystkich ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa.

Recommended literature and teaching resources:

1. Kostro J.: Elementy, urządzenia i układy automatyki. WSP, Warszawa 1998.
2. Poradnik inżyniera. Automatyka. WNT, Warszawa 1973.
3. Pomiary cieplne. Cz.1. WNT, Warszawa, 1995.
4. ZN-G-4001-4010:2001. Pomiary paliw gazowych.
5. Pizoń A.: Elektrohydrauliczne analogowe i cyfrowe układy automatyki. WNT, Warszawa 1995.
6. Piekarski M.: Nowoczesne systemy SCADA. Własności i wymagania. Materiały konferencyjne. Krynica, 22-24 listopad 1995 r.
7. Stosur S.: Wymagania w zakresie telemechaniki dla ODG uwzględniające specyfikę systemu przesyłowego KOZG. Materiały konferencyjne. Krynica, 22-24 listopad 1995 r.
8. SCADA Insider – miesięcznik

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None