Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WIN-1-711-s
Name:
aaa
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Liszka Krystian (krysian.liszka@wnaft.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Liszka Krystian (krysian.liszka@wnaft.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student powinien umieć: - Obliczać podstawowe parametry transportowanego gazu. - Posługiwać się programami do obliczania gazociągów. IN1A_W01, IN1A_W03, IN1A_W08, IN1A_W02 Test,
Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student powinien znać: - Charakterystyki przepływów w gazociągach - Postawy teoretyczne transportu gazu. IN1A_W01, IN1A_W03, IN1A_W08, IN1A_W02 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Test results,
Test
M_W002 Student powinien znać: - Zasady sporządzania projektów IN1A_W01, IN1A_W03, IN1A_W08, IN1A_W02 Test,
Project,
Execution of a project
M_W003 Student powinien znać: - Problemy eksploatacji sieci gazowych. - Zadania stacji gazowych. IN1A_W01, IN1A_W03, IN1A_W08, IN1A_W02 Test,
Project,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student powinien umieć: - Obliczać podstawowe parametry transportowanego gazu. - Posługiwać się programami do obliczania gazociągów. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student powinien znać: - Charakterystyki przepływów w gazociągach - Postawy teoretyczne transportu gazu. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student powinien znać: - Zasady sporządzania projektów + - - + - - - - - - -
M_W003 Student powinien znać: - Problemy eksploatacji sieci gazowych. - Zadania stacji gazowych. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
-
Project classes:
 1. Transport gazu

  • Wymagania praktyczne dotyczące opracowywania projektów sieci.

 2. Transport gazu

  • Założenia do obliczeń hydraulicznych gazociągów.
  • Ocena niepewności wyników.

 3. Transport gazu

  • Obliczanie sieci gazowych.
  • Projektowanie gazociągów z tłoczniami na trasie.
  • Projektowanie stacji gazowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Examination or Final test 15 h
Contact hours 15 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation for classes 30 h
Completion of a project 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie kolokwium i projektów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 • Bąkowski K.: Gazyfikacja. Wyd. N-T. W-wa. 1996.
 • Gniewek – Grzybczyk B., Łaciak M., Grela I.: Energetyka Gazowa. Wyd. Tarbonus, Tarnobrzeg – Kraków 2011.
 • Łaciak M. i in.: Instalacje i sieci gazowe. Wydawnictwo Verlag Däshofer, Warszawa 2010 – 2012.
 • Chi U. Ikoku:_ Natural Gas Production Engineering_. John Wiley & Sons Inc., USA, 1984.
 • Osiadacz A : Statyczna Symulacja Sieci Gazowych. Fluid Systems. Warszawa 2001
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None