Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Engineering of fluidization and two-phase flows
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-503-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Smyksy Krzysztof (ksmyksy@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Smyksy Krzysztof (ksmyksy@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje podstawy teoretyczne przepływów dwufazowych (ze szczególnym uwzględnieniem teorii warstwy fluidalnej). Przedstawione są aplikacje zastosowań ww. procesów w technologii odlewniczej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma poczucie odpowiedzialności za wyniki i skutki swojej aktywności zawodowej, również w kontekście jej wpływu na środowisko M1A_K03, M1A_K05 Involvement in teamwork
M_K002 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać priorytety działań zawodowych M1A_K05 Involvement in teamwork,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi właściwie dobrać maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji wybranych, prostych procesów odlewniczych i metalurgicznych M1A_U39 Test,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe elementy wiedzy z zakresu budowy i użytkowania maszyn, urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w metalurgii, przeróbce plastycznej i odlewnictwa oraz ma wiedzę niezbędną przy projektowaniu, wdrażaniu i doskonalenia systemu eksploatacji urządzeń technologicznych M1A_W32 Test
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu konstrukcji i zasad funkcjonowania maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych i odlewniczych M1A_W24 Scientific paper,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma poczucie odpowiedzialności za wyniki i skutki swojej aktywności zawodowej, również w kontekście jej wpływu na środowisko + - - - - - - - - - -
M_K002 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać priorytety działań zawodowych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi właściwie dobrać maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji wybranych, prostych procesów odlewniczych i metalurgicznych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe elementy wiedzy z zakresu budowy i użytkowania maszyn, urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w metalurgii, przeróbce plastycznej i odlewnictwa oraz ma wiedzę niezbędną przy projektowaniu, wdrażaniu i doskonalenia systemu eksploatacji urządzeń technologicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu konstrukcji i zasad funkcjonowania maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych i odlewniczych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawy teoretyczne przepływów dwufazowych. Wyznaczanie zakresów i parametrów przepływu. Aplikacje zastosowań w technologii odlewniczej: rozdzielanie materiałów i separacja zanieczyszczeń, obróbka cieplna i cieplno-chemiczna, nanoszenie warstw ochronnych i dekoracyjnych, technologia formy pełnej, technologia modeli wytapianych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 26 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu (OK) jest obliczana na podstawie: obecności i aktywności na wykładach (OW) oraz ocena zadań indywidualnych (OZI):

OK=0,4*OW+0,6*OZI

OW=0,325*n+0,09*Ocw
n-liczba godzin obecności na wykładach, Ocw-średnia ocen cząstkowych z aktywności na wykładach

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Strumiłło Cz.: Podstawy teorii i techniki suszenia. WNT, Warszawa, 1983
2. Orzechowski Z.: Przepływy dwufazowe, jednowymiarowe, ustalone, adiabatyczne. PWN. Warszawa, 1990
3. Gajewski W.: Zastosowania fluidyzacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Mechanika, z. 128. Gliwice, 1997, s. 43
4. Piątkiewicz Z.: Transport pneumatyczny. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice, 1999
5. Fedoryszyn A.: Analiza rozdziału ziarn materiałów w odlewniczych urządzeniach fluidyzacyjnych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Rozprawy, Monografie nr 87. Kraków, 1999
6. Fedoryszyn A., Smyksy K., Ziółkowski E.: Maszynoznawstwo odlewnicze. Laboratorium. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Fedoryszyn A.: Analiza fluidyzacyjnego sposobu wytwarzania form skorupowych. Prace Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej. Metalurgia, 41. Kraków, 1991, s. 133

2. Fedoryszyn A., Smyksy K., Bast J.: Mathematical modelling for a description of classifying processes for granular materials in a fluidised bed classifier. Aufbereitungstechnik 37, 1996, 7, s. 301

3. Fedoryszyn A., Smyksy K.: Parametry klasyfikacji granulometrycznej w urządzeniach fluidyzacyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Mechanika z. 128. Gliwice, 1997, s. 35- 43.

4. Fedoryszyn A.,Gregoraszczuk M.,Smyksy K.: Parametry i możliwości użytkowe podajników wibrofluidyzacyjnych. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji nr 18, PAN, 1998, Poznań s. 95-105.

5. Fedoryszyn A.: Parametry pracy chłodziarek wibrofluidyzacyjnych. Parameters of operation of vibro-fluidised bed coolers for return sand. Acta Metallurgica Slovaca, nr 3, rocznik 7. Košice, (Słowacja), 2001, tom 1, s. 128

6. Fedoryszyn A., Smyksy K.: Analiza pracy chłodziarki wibrofluidyzacyjnej CWFM. Biuletyn konferencyjny ,,Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze”, VII konferencja odlewnicza TECHNICAL 2004, Nowa Sól 03.06–04.06 2004 r., P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o. Nowa Sól ; AGH Wydział Odlewnictwa, s. 139–149.

7. Fedoryszyn A.: Charakterystyka wydajnościowa podajników wibro-fluidyzacyjnych. Materiały IX Międzynarodowej Konferencji „Transport Pneumatyczny 2005”. Politechnika Śląska, AGH, Politechnika Częstochowska, Kooperacja POLKO, Targi Kielce. Sielpia, 2005, s. 66.

8. Fedoryszyn A., Rudy C., Smyksy K.: The rationalization of construction and operation of the equipment for the moulding sand preparation. Archives of Metallurgy and Materials, 2013, vol. 58, iss. 3, s. 915–918.

Additional information:

moduł kierunkowy