Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metalurgia proszków
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-504-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
dr inż. Kozana Janusz (jkozana@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student umie dobrać metody formowania wyrobów z proszku, metody spiekania i obróbki wykańczającej. M1A_U23
M_K002 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem. M1A_K01 Completion of laboratory classes
Skills
M_U001 Student umie na podstawie literatury określić właściwości i zastosowanie specjalnych wyrobów proszkowych. M1A_U08 Participation in a discussion,
Essays written during classes
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie metody otrzymywania proszków metalicznych. M1A_W18 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student umie dobrać metody formowania wyrobów z proszku, metody spiekania i obróbki wykańczającej. - - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie na podstawie literatury określić właściwości i zastosowanie specjalnych wyrobów proszkowych. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie metody otrzymywania proszków metalicznych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Metalurgia proszków, metody otrzymywania proszków metalicznych. Wytwarzanie wyrobów z proszków metalicznych. Otrzymanie właściwości specjalnych z wyrobów proszkowych jako, samosmarne łożyska, filtry, tarcze ścierne, lakiernictwo, wyroby ceramiczne itd. Zastosowanie. Wytwarzanie proszków metodami mechanicznego rozdrobnienia fazy stałej. Młyny kulowe, młyny wibracyjne,. Wytwarzanie proszku ze stanu ciekłego. Rozpylanie aluminium, miedzi i stopów miedzi, stopów niskotopliwych, superstopów. Metody metalotermiczne. Metody redukcji tlenków. Wydzielanie proszków z roztworów wodnych. Przygotowanie i formowanie wyrobów z proszków, spiekanie, obróbka wykańczająca.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 28 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in lectures 15 h
Examination or Final test 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa na podstawie obecności na wykładach oraz oceny z zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza podstawowa z zakresu metalurgii i odlewnictwa

Recommended literature and teaching resources:

1.Bonderek Z., Kulig Z., „Metale i stopy o specjalnych właściwościach“, AGH, Kraków 1980.
2.Radwański T., Ciszewski A., „Lutowanie”, WNT, Warszawa 1979.
3.Praca zbiorowa PAN, „Podstawowe problemy współczesnej techniki”, PWN, Warszawa 1975.
4.Rutkowski W. i inni, „Nowe metale techniczne”, WNT, Warszawa 1962.
5.Leżański J., Pieczonka P., „Wytwarzanie proszków metali” cz. I, AGH 1978, cz. II AGH 1984
6. Hyla I., „Wybrane zagadnienia z inżynierii materiałów kompozytowych”, PWN, Warszawa 1978, PWN 1989.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak