Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Archeometalurgia
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-609-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Module summary

Archeometalurgia jako nauka interdyscyplinarna. Rozwój i transfer technologii, trwałość i innowacyjność rozwiązań produkcji metalurgicznej i odlewniczej. Nowoczesne metody badawcze w archeometalurgii.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu rozwoju i transferu technologii, trwałości i innowacyjności rozwiązań produkcji metalurgicznej i odlewniczej M1A_W26
M_W002 Ma wiedzę z zakresu dawnych technologii metalurgicznych i technik wytwarzania M1A_W12
M_W003 Ma wiedzę z zakresu surowców naturalnych, metali i stopów M1A_W33, M1A_W20
M_W004 Ma wiedzę o metodach i aparaturze badawczej stosowanych w analizie pradziejowych tworzyw i technologii M1A_W35 Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu rozwoju i transferu technologii, trwałości i innowacyjności rozwiązań produkcji metalurgicznej i odlewniczej + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu dawnych technologii metalurgicznych i technik wytwarzania + - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedzę z zakresu surowców naturalnych, metali i stopów + - - - - + - - - - -
M_W004 Ma wiedzę o metodach i aparaturze badawczej stosowanych w analizie pradziejowych tworzyw i technologii + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
Archeometalurgia

Archeometalurgia jako nauka interdyscyplinarna, łącząca kwestie historii kultury z zagadnieniami metalurgicznymi w badaniach z zakresu archeologii, etnologii, historii gospodarczej, historii techniki, mineralogii, petrologii, górnictwa, metalurgii, odlewnictwa, kowalstwa, złotnictwa, a także chemii, inżynierii materiałowej i in.
Rozwój i transfer technologii, trwałość i innowacyjność rozwiązań produkcji metalurgicznej i odlewniczej.
Metody analityczne nauk ścisłych w archeometalurgii.
Badania produkcji poprzez wieloaspektową analizę jej pozostałości: rud i półproduktów metalurgicznych, narzędzi i urządzeń w tym pieców, tygli, łyżek odlewniczych i form, paliwa w postaci węgla drzewnego, odpadów produkcyjnych jak żużle, zgary, pozostałości układów wlewowych i wadliwe produkty przeznaczone do ponownego przetopienia.
Badania finalnego produktu pod kątem surowca i procesów przeróbki którym był poddany.

Seminar classes:
Archeometalurgia zajęcia seminaryjne

Prezentacja prac własnych i dyskusja w zakresie surowców oraz technik powstania gotowych produktów jak również rekonstrukcje technologii metalurgicznych.
Prezentacja wybranych analitycznych metod badawczych.
Obserwacja i analiza zabytków związanych z pradziejowymi technikami wytwórczymi.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in seminar classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Udział w zajęciach seminaryjnych. Przygotowanie pracy pisemnej lub prezentacji. Wygłoszenie referatu lub pokaz prezentacji. Udział w dyskusji w zakresie przygotowanego tematu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Metals and metalworking: A research framework for archaeometallurgy, BAYLEY J., CROSSLEY D., PONTING M. (EDS.) The Historical Metallurgy Society Occasional Publication 6, 2008.
2. Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich. BLAJER W., 2001 Kraków.
3. Constraints, iteration schemes and convergence criteria for concentration calculations in X–ray fluorescence spectrometry with the use of fundamental parameter methods. BOS M., VRIELINK J.A.M. Analytica Chimica Acta 1998, 373, 2–3, 291–302.
4. Metalurgia brązu w świetle źródeł archeologicznych. In: A. Cofta–Broniewska (ed.), Metalurgia brązu pradziejowych społeczeństw Kujaw. Studia i materiały do dziejów Kujaw 7. 1996 Poznań, 1–127.
5. Archeologiczne aspekty badania początków zawodów. DĄBROWSKI J. Wiadomości Archeologiczne XLII, 1977, z. 2, 9–29.
6. A note on the analysis of crucibles and moulds. DUNGWORTH D. Historical Metallurgy 2000, 34, 2, 83–86.
7. Kupfer und Bronze in der Fruhen Metallzeit Europas. Studien zu den Anfängen der Metallurgie
JUNGHANS S., SANGMEISTER E., SCHRÖDER M. 1968–1974 2, 1–3. Berlin.
8. Metal to mould: alloy identification inexperimental casting moulds using XRF. KEARNS T., MARTINÓN–TORRES M. , REHREN T. Historical Metallurgy. 2010, 44, 1, 48–58.
9. Archaeometallurgy as Archaeology. A key–note lecture. KILLICK D.A. Hauptmann, D. Modaressi–Tehrani (eds.), Archaeometallurgy in Europe III Proceedings of the 3rd International Conference, Der Anschnitt Beiheft 26, 2015, Bochum, 295–300.
10. Studien zur kupfer– und frühbronzezeitlichen Metallurgie zwischen Karpatenbecken und Ostsee. KRAUSE, R. Vorgeschichtliche Forschungen 24. 2003, Rahden/Westfalien.
11. Pamiętnik Muzeum Miedzi 1. 1982 Legnica,
12. Portable XRF on Prehistoric Bronze Artefacts: Limitations and Use for the Detection of Bronze Age Metal Workshops, NØRGAARD H. W.Open Archaeology 2017, 3, 101–122.
13. Prähistorische Archäometallurgie. OTTAWAY B. S., 1994. Espelkamp.
14. Innovation, production, and specialization in early prehistoric copper metallurgy. OTTAWAY B. S., European Journal of Archaeology 2001 4, 87–112.
15. Archaeology and archaeometallurgy: some unresolved areas in the interpretation of analytical data,PEARCE M. STAR: Science & Technology of Archaeological Research 2016, 2, 1, 46–53.
16. Technika odlewnictwa w grodzie kultury łużyckiej w Biskupinie, PIASKOWSKI J. 1957 Kraków.
17. Analytical Chemistry in Archaeology. POLLARD A. M., BATT C. M., STERN B., YOUNG S. M. M.2006 Cambridge.
18. The anatomy of innovation. RENFREW C. In: D. Green, C. Haselgrove, M. Spriggs (eds.), Social organisation and settlement: Contributions from anthropology, archaeology, and geography. British Archaeological Reports, International Series (Supplementary) 47. 1978, Oxford, 89–117.
19. Metallography and microstructure of ancient and historic metals. SCOTT D. A. 1991 California.
20. Ancient metals: microstructure and metallurgy. SCOTT D. A. 2011 Los Angeles.
21. Archaeometallurgy in Global Perspective. Methods and Syntheses. THORNTON CH. P., ROBERTS B. W. (EDS.) 2014 NewYork–Heidelberg–Dordrecht–London.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Stopy modelowe: charakterystyka brązów cynowych z antymonem i ołowiem w kontekście badań
stopów historycznych. GARBACZ–KLEMPKA A., KOZANA J., PIĘKOŚ M., CIEŚLAK W. In: A. Garbacz–Klempka, J. Kozana, M. Piękoś (eds.) Nauka i technologia: odlewnictwo metali nieżelaznych. Kraków 2015, 183–195.
2. Analiza technologii odlewania z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na podstawie form odlewniczych z osady kultury łużyckiej w Grzybianach. GARBACZ–KLEMPKA A., RZADKOSZ S., In: T. Stolarczyk, J. Baron (eds.), Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy. 2014 Legnica–Wrocław, 539–565.
3. Charakterystyka składu chemicznego i struktury zabytków metalowych z osady kultury łużyckiej w Grzybianach GARBACZ–KLEMPKA A., RZADKOSZ S., In: T. Stolarczyk, J. Baron (eds.), Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy. 2014 Legnica–Wrocław, 507–538.
4. Metallographic and corrosion research of copper from archaeological sites. GARBACZ–KLEMPKA A., RZADKOSZ S., KLEMPKA R., OSSOWSKI W. Metalurgija 2015 54, 1, 217–220.
5. Computer modelling in visualisation and reconstruction of archeological relicts. GARBACZ–KLEMPKA , A. SZUCKI M., Archives of Metallurgy and Materials 2009, 54 , 2, 339–345.
6. Metallographic studies of selected Eneolithic and Bronze Age artifacts from Poland. SUCHY J. S, GARBACZ–KLEMPKA A., ADAMCZAK K., KOWALSKI Ł., KOZANA J., PEREK–NOWAK M.,
SZUCKI M., PIĘKOŚ M. Key Engineering Materials 2016 682, 151–159.
7. Nowoczesne metody badawcze i ich zastosowanie w archeologii. SUCHY J. S., GARBACZ–KLEMPKA A., WARDAS–LASOŃ M., RZADKOSZ S. In: M. Wardas–Lasoń (ed.)Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej, 2016 Kraków, 245–252.

Additional information:

Po uzgodnieniu z grupą możliwe zajęcia w terenie. Możliwość łączenia zajęć.