Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metallurgy and casting of non-ferrous metals
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-624-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kozana Janusz (jkozana@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kozana Janusz (jkozana@agh.edu.pl)
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Module summary

Student uzyskuje wiedzę z zakresu procesów metalurgicznych metali nieżelaznych, gatunków stopów odlewniczych na bazie Al, Cu, Zn, Mg oraz technologii wytapiania, oczyszczania i odlewania tych stopów

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem. M1A_K02 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi zestawić i obliczyć wsad metalowy. M1A_U04 Examination,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student zna technologię topienia i odlewania stopów na osnowie aluminium, miedzi oraz cynku. M1A_U08 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska związane z przenikaniem gazów do metali. M1A_W12 Examination
M_W002 Student zna układy równowagi i właściwości stopów aluminium, cynku i miedzi. M1A_W20 Examination
M_W003 Student zna układy równowagi i właściwości stopów aluminium, cynku i miedzi. M1A_W20 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zestawić i obliczyć wsad metalowy. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student zna technologię topienia i odlewania stopów na osnowie aluminium, miedzi oraz cynku. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska związane z przenikaniem gazów do metali. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna układy równowagi i właściwości stopów aluminium, cynku i miedzi. - - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna układy równowagi i właściwości stopów aluminium, cynku i miedzi. - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Klasyfikacja odlewniczych stopów metali nieżelaznych.
Rodzaje pieców stosowanych do topienia stopów metali nieżelaznych. Rodzaje oraz źródła zanieczyszczeń oraz metody zapobiegawcze i zaradcze zanieczyszczeniu.
Metody ilościowe i jakościowe określania stopnia zagazowania. Metody usuwania zanieczyszczeń – rafinacji.
Uszlachetnianie stopów metali nieżelaznych – modyfikacja przez przechłodzenie oraz przez wprowadzenie dodatkowych zarodków, obróbka cieplna odlewów.
Technologia topienia, oczyszczania, uszlachetniania i odlewania stopów na osnowie aluminium, magnezu, miedzi oraz cynku.

Laboratory classes:

Klasyfikacja metali nieżelaznych i przygotowanie wsadów.
Wady odlewów z metali nieżelaznych i ich identyfikacja.
Metody badawcze stopów metali nieżelaznych
Analiza struktur stopów metali nieżelaznych.
Technologia oczyszczania ciekłych stopów metali nieżelaznych.
Wpływ rodzaju formy na własności stopów metali nieżelaznych.
Technologia topienia i odlewania stopów Al-Si.
Technologia topienia i odlewania stopów Al-Cu.
Technologia topienia i odlewania stopów na osnowie cynku.
Technologia topienia i odlewania stopów na osnowie miedzi.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Preparation for classes 35 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

średnia ważona:
Ocena z laboratorium – 40 %
Ocena z egzaminu – 60 %

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na wszyskich zajęciach laboratoryjnych.
Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Recommended literature and teaching resources:

1.Adamski Cz., Piwowarczyk T. – Metalirgia i odlewnictwo metali nieżelaznych część I, AGH 1988
2.Adamski Cz., Rzadkosz St. – Metalirgia i odlewnictwo metali nieżelaznych część II, AGH 1992
3.Adamski Cz., Bonderek Z. Piwowarczyk T. – Mikrostruktury odlewów stopów miedzi oraz cynku. Śląsk 1972
4.Górny Z., – Odlewnicze stopy metali nieżelaznych WNT. 1992
5.Adamski Cz., Górski A., Kobyliński St. – Systematyka wad odlewów z metali nieżelaznych PWN1956
6.Poniewierski Z., – Krystalizacja, struktura i właściwości siluminów. WNT 1989
7.Fraś E., – Krystalizacja metali i stopów. PWN 1992
8.Kosowski A. – Metaloznawstwo stopów odlewniczych. AGH 1996
9.Adamski Cz., Bonderek Z. i inni – Instrukcje topienia: stopy miedzi, stopy aluminium, stopy cynku STOP{ Kraków 1975
10.Romankiewicz F. – Modyfikacja miedzi i jej stopów . KNM.PAN. Poznań 1999.
11.Górny Z., Sobczak J.: Nowoczesne tworzywa odlewnicze na bazie metali nieżelaznych. Wyd. ZA-PIS, Kraków 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None