Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Teoria wymiany masy, ciepła i pędu w procesach metalurgicznych i odlewniczych
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-629-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Krajewski Witold (krajwit@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Krajewski Witold (krajwit@agh.edu.pl)
dr inż. Buraś Janusz (jburas@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł poświęcony jest procesom wymiany ciepła, masy i pędu podczas stygnięcia odlewów w formach odlewniczych sztucznie chłodzonych oraz kształtowania właściwości warstwy powierzchniowej odlewów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi optymalizować parametry materiałów izolacyjnych dla minimalizacji strat cieplnych M1A_U06 Presentation
M_U002 Zna zasady wymiany ciepła i masy dla form metalowych sztucznie chłodzonych. M1A_U06 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe równania opisujące procesy wymiany ciepła na drodze przewodzenia, konwekcji i promieniowania oraz dyfuzji masy M1A_W23, M1A_W07 Test
M_W002 Zna zagadnienia dyfuzji masy M1A_W23 Test
M_W003 Rozumie i potrafi obliczać parametry procesów powietrze-woda: nawilżanie, parowanie i suszenie. M1A_W07 Test,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi optymalizować parametry materiałów izolacyjnych dla minimalizacji strat cieplnych - + - - - - - - - - -
M_U002 Zna zasady wymiany ciepła i masy dla form metalowych sztucznie chłodzonych. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe równania opisujące procesy wymiany ciepła na drodze przewodzenia, konwekcji i promieniowania oraz dyfuzji masy + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zagadnienia dyfuzji masy + - - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie i potrafi obliczać parametry procesów powietrze-woda: nawilżanie, parowanie i suszenie. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wprowadzenie do zagadnienia wymiany ciepła: procesy przewodzenia, unoszenia i promieniowania ciepła. Procesy złożonej wymiany ciepła. Procesy dyfuzji masy. Wymiana ciepła i masy w systemach chłodzenia form metalowych. Powietrze wilgotne. Operacje powietrze-woda. Procesy nawilżania i suszenia. Procesy wymiany masy i pędu w operacjach oczyszczania odlewów.

Auditorium classes:

Rozwiązywanie zadań dotyczących wymiany ciepła i masy w przepływach płynów. Obliczanie procesów dyfuzyjnego kształtowania składu warstwy powierzchniowej. Obliczanie systemów chłodzenia form metalowych. Obliczanie procesów mieszania 2 strumieni wilgotnego powietrza. Obliczanie procesów nawilżania i suszenia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wynik kolokwium zaliczeniowego z uwzględnieniem oceny zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych

Recommended literature and teaching resources:

1. B. Staniszewski, Termodynamika. PWN, Warszawa 1986.
2. W. Longa, Krzepnięcie odlewów, Śląsk, Katowice 1972
S. Wiśniewski, Termodynamika techniczna, WNT, Warszawa 1987.
4. S. Wiśniewski, T.S. Wiśniewski, Wymiana ciepła. Warszawa, WNT 2000
5. Zagórski: Zarys techniki cieplnej. WNT, Warszawa 1967

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

www.bg.agh.edu.pl

Additional information:

None