Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wybrane zagadnienia z korozji tworzyw odlewniczych
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-702-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Stypuła Barbara (stypula@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Stypuła Barbara (stypula@agh.edu.pl)
dr Lelek-Borkowska Urszula (lelek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Starowicz Maria (mariast@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów z zakresu inżynierii materiałowej wyrobów odlewniczych. M1A_K07, M1A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni materiał konstrukcyjny odporny na korozję w danym środowisku. Umie przewidzieć zachowanie korozyjne materiałów w różnych środowiskach Potrafi dobrać skład stopu zapewniający odporność korozyjną M1A_U14, M1A_U34 Examination
M_U002 Potrafi wykonać pomiary odporności korozyjnej rożnymi technikami. Rozróżnia i ocenia różne typy korozji. Potrafi zastosować ochronę elektrochemiczną potrafi wykonać powłoki ochronne M1A_U14, M1A_U18 Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Student zna przebieg procesów korozyjnych odlewniczych materiałów konstrukcyjnych w różnych środowiskach. Wie jakie czynniki wpływają na właściwości korozyjne materiałów Zna sposoby zapobiegania korozji materiałów konstrukcyjnych. M1A_W10, M1A_W28 Examination
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technik pomiarowych procesów korozyjnych. Wie jak oceniać i klasyfikować materiały konstrukcyjne pod względem odporności korozyjnej. Zna sposoby ochrony przed korozją M1A_W10, M1A_W28, M1A_W35 Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów z zakresu inżynierii materiałowej wyrobów odlewniczych. + - + - - - - - - + -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni materiał konstrukcyjny odporny na korozję w danym środowisku. Umie przewidzieć zachowanie korozyjne materiałów w różnych środowiskach Potrafi dobrać skład stopu zapewniający odporność korozyjną + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać pomiary odporności korozyjnej rożnymi technikami. Rozróżnia i ocenia różne typy korozji. Potrafi zastosować ochronę elektrochemiczną potrafi wykonać powłoki ochronne - - + - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Student zna przebieg procesów korozyjnych odlewniczych materiałów konstrukcyjnych w różnych środowiskach. Wie jakie czynniki wpływają na właściwości korozyjne materiałów Zna sposoby zapobiegania korozji materiałów konstrukcyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technik pomiarowych procesów korozyjnych. Wie jak oceniać i klasyfikować materiały konstrukcyjne pod względem odporności korozyjnej. Zna sposoby ochrony przed korozją - - + - - - - - - + -
Module content
Lectures:
Wybrane zagadnienia z korozji tworzyw odlewniczych

1.Czynniki determinujące szybkość korozji materiałów w różnych środowiskach (gazowych i elektrolitach).
2. Typy korozji elektrochemicznej (ogólna, wżerowa, szczelinowa, międzykrystaliczna, naprężeniowa, cierna, kawitacyjna).
3. Wpływ czynników wpływających na korozję lokalną
4. Korozyjne zachowanie się stopów żelaza (żeliwa, staliwa, stali i stopów specjalnych) w różnych środowiskach.
5. Korozyjne właściwości stopów metali nieżelaznych.
6. Odporność korozyjna materiałów ceramicznych i pokryć nieorganicznych.
7. Odporność korozyjna polimerów i elastomerów.

Laboratory classes:
Wybrane zagadnienia z korozji tworzyw odlewniczych

1. Szybkość korozji stali węglowych w roztworach wodnych soli (wpływ środowiska).
2. Pasywacja stali wysokostopowych (wpływ składników stopowych).
3. Korozja lokalna stali wysokostopowych.
4. Korozja wżerowa stopów aluminium.
5. Powłoki galwaniczne.

Others:
-
Seminar classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 140 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 40 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową ustala się na podstawie egzaminu oraz zaliczeń z ćwiczeń laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Uczestnictwo w zajęciach (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne).

Recommended literature and teaching resources:

1. H. Bala, Korozja materiałów teoria i praktyka, Wydz. Inżynierii Procesowej materiałów i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.
2. M. Pourbaix, Wykłady z korozji elektrochemicznej PWN, Warszawa 1978.
3. G. Kreysa, M Schűtze, Corrosion Handbook, DECHEMA 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None