Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia wytapiania i uszlachetniania metali nieżelaznych
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-778-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kozana Janusz (jkozana@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kozana Janusz (jkozana@agh.edu.pl)
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Module summary

Student zdobywa wiedzę z zakresu metod przeprowadzania i oceny efektów uszlachetniania stopów metali nieżelaznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole. M1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi określić stopień zagazowania stopów metali nieżelaznych. M1A_U14 Test
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska związane z przenikaniem gazów do metali. M1A_W12 Test
M_W002 Student zna układy równowagi i właściwości stopów aluminium, cynku i miedzi. M1A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi określić stopień zagazowania stopów metali nieżelaznych. - - + - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska związane z przenikaniem gazów do metali. + - - - - - - - - + -
M_W002 Student zna układy równowagi i właściwości stopów aluminium, cynku i miedzi. - - - - - + - - - + -
Module content
Lectures:

Klasyfikacja stopów metali nieżelaznych.
Charakterystyka sposobów topienia: piece, tygle, atmosfery w przestrzeni topienia oraz ich wpływ na jakość kąpieli metalowej i odlewów.
Analiza metod uszlachetniania stopów metali, ze szczególnym uwzględnieniem stopów metali nieżelaznych.
Uszlachetnianie kąpieli metalowej: cel, sposoby, preparaty uszlachetniające, zdolność stopów do uszlachetniania, pierwiastki stopowe i zanieczyszczenia osłabiające lub uniemożliwiające skuteczne uszlachetnienie stopu.
Szczegółowa analiza poszczególnych metod uszlachetniania dla wybranych stopów odlewniczych z grupy metali noFe.
Technologia topienia, uszlachetniania i odlewania stopów na osnowie aluminium, magnezu, miedzi oraz cynku. Wpływ parametrów odlewania na mikrostrukturę i właściwości stopów metali noFe. Obróbka cieplna odlewów ze stopów metali nieżelaznych. Przemysłowe metody uszlachetniania

Laboratory classes:

Analiza sposobów uszlachetniania kąpieli metalowej stopów metali nieżelaznych.
Ocena efektów uszlachetniania w badaniach makro i mikroskopowy a także w wykorzystaniem mikroskopii skaningowej.
Analiza ograniczania wad w odlewach w poprzez uszlachetnianie.
Obróbka cieplna i jej efekty w odlewach ze stopów metali nieżelaznych

Others:

Wybrane zagadnienia z uszlachetnia stopów metali nieżelaznych- literatura i doświadczenie laboratoryjne. Szczegółowe opracowanie wytycznych z zastosowaniem technologii uszlachetniania dla wybranej grupy stopów metali noFe.

Seminar classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 135 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Preparation for classes 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona:
ocena z obecności na wykładach – 30 %
ocena z prezentacji – 50 %
ocena z aktywności na zajęciach – 20 %

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na wszystkich laboratoriach.

Recommended literature and teaching resources:

1.Adamski Cz., Piwowarczyk T. – Metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych część I, AGH 1988
2.Adamski Cz., Rzadkosz St. – Metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych część II, AGH 1992
3.Adamski Cz., Bonderek Z. Piwowarczyk T. – Mikrostruktury odlewów ze stopów miedzi oraz cynku. Śląsk 1972.
4.Górny Z., – Odlewnicze stopy metali nieżelaznych WNT. 1992
5.Adamski Cz., Górski A., Kobyliński St. – Systematyka wad odlewów z metali nieżelaznych PWN 1956
6.Poniewierski Z., – Krystalizacja, struktura i właściwości siluminów. WNT 1989
7.Fraś E., – Krystalizacja metali i stopów. PWN 1992
8.Kosowski A. – Metaloznawstwo stopów odlewniczych. AGH 1996
9.Adamski Cz., Bonderek Z. i inni – Instrukcje topienia: stopy miedzi, stopy aluminium, stopy cynku STOP Kraków 1975
10.Romankiewicz F. – Modyfikacja miedzi i jej stopów . KNM. PAN. Poznań 1999.
11.Górny Z., Sobczak J.: Nowoczesne tworzywa odlewnicze na bazie metali nieżelaznych. Wyd. ZA-PIS, Kraków 2006.
12.Rzadkosz St. – Odlewnictwo miedzi i jej stopów, Kraków 2013, wyd. Akapit

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. J. KOZANA, S. RZADKOSZ, A. GARBACZ-KLEMPKA, M. PIĘKOŚ, W. CIEŚLAK, Badania oddziaływania
wybranych dodatkow stopowych w kształtowaniu mikrostruktury oraz wybranych właściwości
mechanicznych i technologicznych mosiądzow, W: 90 years of educating Foundry Engineers by the AGH
University of Science and Technology in Krakow ; XXXVI Scientific conference Foundryman’s Day 2012
[Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012.
2. S. RZADKOSZ, J. ZYCH, A. GARBACZ-KLEMPKA, M. Kranc, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, J. KOLCZYK, Ł.
JAMROZOWICZ, T. Stolarczyk, Copper alloys in investment casting technology, W: Metalurgija =
Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2015 vol. 54 no. 1, s. 293–296.
3. S. RZADKOSZ, J. ZYCH, M. PIĘKOŚ, J. KOZANA, A. GARBACZ-KLEMPKA, J. KOLCZYK, Ł. JAMROZOWICZ,
Influence of refining treatments on the properties of Al-Si alloys, W: Metalurgija = Metallurgy ; ISSN
0543-5846. — 2015 vol. 54 no. 1, s. 35–38.
4. J. KOZANA, St. RZADKOSZ, M. PIĘKOŚ, Influence of the selected alloy additions on limiting the phase
gamma formation in Cu-Zn alloys, W: Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences.
Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. 2010 vol. 10 iss. 1, s. 221–225.
5. A. GARBACZ-KLEMPKA, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych
: monografia: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2015. — 199 s.
6. S. RZADKOSZ, M. Kranc, A. GARBACZ-KLEMPKA, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ Refining processes in the
copper casting technology W: Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2015 vol. 54 no. 1, s.
259–262.
7. J. Kozana, Rola fazy gamma (γ) w kształtowaniu struktury i właściwości mosiądzów, Rozprawa
Doktorska, Wydział Odlewnictwa AGH w Krakowie.

Additional information:

None