Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modelling operational planning problems
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIPM-3-002-s
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zidentyfikować rodzaj zdania planowania operacyjnego i zastosować do jego opisu odpowiednie modele. IPM3A_U01, IPM3A_U05 Examination
M_U002 Potrafi wskazać oryginalne cechy zdania planowania operacyjnego i zdefiniować na tej podstawie cele projektu badawczego. IPM3A_U04, IPM3A_U03, IPM3A_U02 Examination
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zadania planowania operacyjnego. IPM3A_W01 Examination
M_W002 Zna techniki modelowania podstawowych zdań planowania operacyjnego. IPM3A_W03 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zidentyfikować rodzaj zdania planowania operacyjnego i zastosować do jego opisu odpowiednie modele. - - - - + - - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać oryginalne cechy zdania planowania operacyjnego i zdefiniować na tej podstawie cele projektu badawczego. - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zadania planowania operacyjnego. - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna techniki modelowania podstawowych zdań planowania operacyjnego. - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

Na wykładzie przedstawione zostaną wybrane zagadnienia związane z modelowaniem zadań planowania operacyjnego: zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Wykład obejmować będzie przed wszystkim modele programowania (liniowego) całkowitoliczbowego mieszanego (ang. mixed integer programming, MIP).

 1. Modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych (LSS)
  • Klasyfikacja modeli podstawowych
  • Modelowanie popytu zależnego
  • Nierówności odcinające i przeformułowania modeli
  • Modele dla maszyn równoległych
  • Modele dla długich przezbrojeń
  • Inne kierunki badań
 2. Planowanie projektów przy ograniczonych zasobach (RCPSP)
  • Modele liniowe bez ograniczeń
  • Modele dyskretne z ograniczeniami
  • Modele z wieloma zasobami
  • Modele z alternatywnymi marszrutami (ang. multi mode)
  • Modelowanie procesów produkcyjnych: partii, równoczesnego rozpoczęcia lub zakończenia operacji, produkcji bez przerw itp.
  • Inne kierunki badań
 3. Wybrane zagadnienia teorii szeregowania zadań (na maszynach)
  • Specyfika zadań harmonogramowania produkcji
  • Klasyfikacja podstawowych modeli
  • Modele dla zagadnienia przepływowego
  • Modele dla zagadnienia gniazdowego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 42 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in conversation seminars 14 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie (1 ECTS):
Ocena ze sprawdzianu. Wymagania: znajomość podstawowych modeli i metod, a także klasyfikacji i podstawowych własności innych rozważanych modeli i metod.

Egzamin (3 ECTS):
Ocena z egzaminu. Wymagania: znajomość wszystkich rozważanych modeli i metod.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowy kurs programowania liniowego całkowitoliczbowego mieszanego.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Tadeusz Sawik, Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, Wydawnictwo AGH, Kraków 1998.
 2. H. Paul Williams, Model Building in Mathematical Programming, Wiley, 2013.
 3. W. Kaczmarczyk, Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Wydawnictwa AGH, seria Rozprawy i Monografie, nr 223, Kraków, 2011
 4. Stefan Voß, David L. Woodruff, Introduction to Computational Optimization Models for Production Planning in a Supply Chain, Springer, 2006.
 5. Andreas Drexl, Alf Kimms, Lot sizing and scheduling – Survey and extensions, European Journal of Operational Research 99 (1997) pp. 221-235.
 6. Horst Tempelmeier, Lisbeth Buschkuhl, Dynamic multi-machine lotsizing and sequencing with
  simultaneous scheduling of a common setup resource, Int. J. Production Economics 113 (2008) pp. 401–412.
 7. Daniel Quadt, Heinrich Kuhn, Capacitated Lot-Sizing and Scheduling with Parallel Machines, Back-Orders, and Setup Carry-Over, Naval Research Logistics, Vol. 56 (2009) pp. 366-384.
 8. Alf Kimms, A genetic algorithm for multi-level, multi-machine lot sizing and scheduling, Computers & Operations Research 26 (1999) pp. 829-848.
 9. Sonke Hartmann, Project Scheduling under Limited Resources, Springer, 1999.
 10. Perspectives In Modern Project Scheduling, edytorxzy Joanna Jozefowska, Jan Węglarz, Springer 2006.
 11. Klaus Neumann, Christoph Schwindt, Activity-on-node networks with minimal and maximal time lags
  and their application to make-to-order production, OR Spektrum (1997) 19, pp. 205-217.

Uwaga! Wymienione książki Springera są dostępne w BG AGH na Springer Link w formacie PDF.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Kaczmarczyk, W. (2009c). Modelling multi-period set-up times in the proportional lot-sizing problem, Decision Making in Manufacturing and Services 3(1-2), pp. 15-35.
 2. Kaczmarczyk, W. (2009d). Inventory cost settings in small bucket lot-sizing and scheduling models, Total Logistic Management 2: 27-36.
 3. Kaczmarczyk, W. (2011). Proportional lot-sizing and scheduling problem with identical parallel machines, International Journal of Production Research 49(9), pp. 2605-2623.
 4. W. Kaczmarczyk, Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Wydawnictwa AGH, seria Rozprawy i Monografie, nr 223, Kraków, 2011
Additional information:

None