Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Life Cycle Assessment
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIPM-3-003-s
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bieda Bogusław (bbieda@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Bieda Bogusław (bbieda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość: społecznego znaczenia prowadzonej działalności badawczej, potrzeby przyjęcia odpowiedzialności za jej efekty oraz korzyści z komunikowania zdobytej wiedzy na poziomie zrozumiałym przez docelowych odbiorców IPM3A_K02 Essay
M_K002 Przejawia kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w wyznaczeniu celów badawczych, poszukiwaniu dróg ich osiągania, pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności, organizacji przebiegu prac badawczych oraz propagowaniu wyników badań IPM3A_K03 Execution of a project
Skills
M_U001 potrafi zastosować wybrane elementy techniki realizacji projektu z uwzględnieniem planowania zadań, zasobów i kosztów projektu IPM3A_U01 Project
Knowledge
M_W001 Posiada zawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym IPM3A_W01 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość: społecznego znaczenia prowadzonej działalności badawczej, potrzeby przyjęcia odpowiedzialności za jej efekty oraz korzyści z komunikowania zdobytej wiedzy na poziomie zrozumiałym przez docelowych odbiorców - - - - + - - - - - -
M_K002 Przejawia kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w wyznaczeniu celów badawczych, poszukiwaniu dróg ich osiągania, pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności, organizacji przebiegu prac badawczych oraz propagowaniu wyników badań - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zastosować wybrane elementy techniki realizacji projektu z uwzględnieniem planowania zadań, zasobów i kosztów projektu - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada zawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 42 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Completion of a project 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie (1 ECTS):

70% Projekt
30% Ustne zaliczenie

Egzamin (3 ECTS):

50% Projekt
50% Ustny egzamin
Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Metoda Monte Carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologii — Uncertainty assessment by Monte Carlo Simulation in stochastic analysis in manufacturing process chains and ecology / Bogusław BIEDA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 180, 1 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 219).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None