Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Optimization in Supply Chain Management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIPM-3-009-s
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. inż. Sawik Tadeusz (sawik@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. zw. dr hab. inż. Sawik Tadeusz (sawik@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zidentyfikować rodzaj zdania optymalizacji w łańcuchach dostaw i zastosować do jego opisu odpowiednie modele. IPM3A_U01, IPM3A_U05 Examination
M_U003 Potrafi wskazać oryginalne cechy zdania optymalizacji w łańcuchach dostaw i zdefiniować na tej podstawie cele projektu badawczego. IPM3A_U04, IPM3A_U03, IPM3A_U02 Examination
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zadania optymalizacji w łańcuchach dostaw IPM3A_W01 Examination
M_W002 Zna techniki modelowania podstawowych zdań optymalizacji w łańcuchach dostaw. IPM3A_W03 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zidentyfikować rodzaj zdania optymalizacji w łańcuchach dostaw i zastosować do jego opisu odpowiednie modele. - - - - + - - - - - -
M_U003 Potrafi wskazać oryginalne cechy zdania optymalizacji w łańcuchach dostaw i zdefiniować na tej podstawie cele projektu badawczego. - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zadania optymalizacji w łańcuchach dostaw - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna techniki modelowania podstawowych zdań optymalizacji w łańcuchach dostaw. - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

Optymalizacja przepływów materiałowych, informacyjnych i finansowych poprzez sieć organizacji w celu wytworzenia i dostarczenia konsumentowi produktu lub usługi oraz zapewnienia rentowności i ciągłości procesów poprzez koordynację działań i współpracę pomiędzy partnerami w sieci.

 • Wiedza o budowie i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw towarów i usług.
 • Wiedza z zakresu metod i modeli matematycznych stosowanych w optymalizacji łańcuchów dostaw.
 • Rozpoznawanie problemów optymalizacyjnych w łańcuchach dostaw.
 • Umiejętność budowy modeli matematycznych i doboru metody rozwiązania dla problemów optymalizacyjnych w łańcuchach dostaw.
 1. Łańcuch dostaw, sieci łańcuchów dostaw, przykłady łańcuchów dostaw produktów lub usług.
 2. Problemy optymalizacyjne w łańcuchach dostaw. Modelowanie matematyczne problemów optymalizacyjnych w łańcuchach dostaw: funkcje celu (koszty a poziom obsługi), ograniczenia, zmienne decyzyjne.
 3. Problemy optymalizacji przepływów w łańcuchach dostaw.
 4. Zastosowania prawa Little’a do analizy łańcuchów dostaw w stanach ustalonych.
 5. Problemy rozdziału w czasie i przestrzeni zasobów i zadań w sieciach dostaw.
 6. Zarządzanie zapasami w łańcuchach dostaw. VMI, Bullwhip effect.
 7. Wielokryterialne modele portfelowe dla problemów wyboru dostawców. Uwzględnienie ceny, jakości, punktualności dostaw oraz upustów zależnych od wielkości lub wartości zamówienia.
 8. Zagregowanie planowanie w łańcuchach dostaw. Zastosowania modeli programowania całkowitoliczbowego mieszanego.
 9. Szeregowanie zadań w łańcuchach dostaw. Zastosowania modeli programowania całkowitoliczbowego mieszanego.
 10. Problemy zarzadzania ryzykiem w łańcuchach dostaw. Ryzyko operacyjne a ryzyko przerywania przepływów. Neutralność a awersja do ryzyka. Miary ryzyka, percentylne miary ryzyka: VaR i CVaR.
 11. Zastosowania modeli programowania stochastycznego do zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw. Stochastyczne modele programowania całkowitoliczbowego mieszanego.
 12. Wybór dostawców w łańcuchach dostaw zagrożonych przerywaniami przepływów. Modele portfelowe neutralne i awersyjne względem ryzyka.
 13. Zarządzanie przychodami w łańcuchach dostaw. Limity rezerwacji, poziomy ochronne, ceny ofertowe. Dwuklasowy model Littlewood’a. Modele wieloklasowe.
 14. Zastosowania nowych technologii informatycznych w łańcuchach dostaw: identyfikacja RFID.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 42 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in conversation seminars 14 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie (1 ECTS):
Ocena ze sprawdzianu. Wymagania: znajomość podstawowych modeli i metod, a także klasyfikacji i podstawowych własności innych rozważanych modeli i metod.

Egzamin (3 ECTS):
Ocena z egzaminu. Wymagania: znajomość wszystkich rozważanych modeli i metod.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. A. Dolgui, J.M. Proth (2009): Supply Chain Engineering: Useful methods and techniques, Springer, Berlin.
 2. T. Sawik (1998): Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania. AGH, Kraków.
 3. T. Sawik (1999): Production Planning and Scheduling in Flexible Assembly Systems. Springer, Berlin.
 4. T. Sawik (2011): Scheduling in Supply Chains Using Mixed Integer Programming. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA.
 5. J. F. Shapiro (2001); Modeling the Supply Chain. Duxbury, Pacific Grove, CA (USA).
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. T. Sawik (1998): Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania. AGH, Kraków.
 2. T. Sawik (1999): Production Planning and Scheduling in Flexible Assembly Systems. Springer, Berlin.
 3. T. Sawik (2011): Scheduling in Supply Chains Using Mixed Integer Programming. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA.
Additional information:

None