Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Production processes in metal industry
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIPM-3-014-s
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Richert Maria (mrichert@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Richert Maria (mrichert@zarz.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Richert Maria (mrichert@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia przekazują wiedzę na temat cech i własności metali i stopów. Prezentują procesy produkcji wyrobów z metali i stopów. Przedstawiają możliwości produkcyjne rynku metali nieżelaznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy oraz jej rozumienia w kontekście rozwoju gospodarki. Bierze udział w dyskusjach i pracach na temat kształcenia, rozwoju gospodarczego i spraw publicxznych. IPM3A_K03, IPM3A_K01, IPM3A_K04, IPM3A_K02
Skills
M_U001 Zajęcia umożliwiają nabycie praktycznej umiejętności praktycznej oceny realizacji procesów produkcyjnych IPM3A_U04, IPM3A_U02, IPM3A_U05, IPM3A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Program zajęć obejmuje wiedzę dotyczącą technologii wytwarzania wyrobów z metali i stopów nieżelaznych. Opisuje sposoby przerobu metali i stopów, przedstawia wpływ struktury na uzyskiwane własności. Obejmuje opis metod oceny struktury i własności. Przedstawia przykłady technologii przemysłowych i zagadnienia związane ze stroną technologiczną produkcji. Obrazuje zagadnienia zwiazane z organizacją produkcji. IPM3A_W01, IPM3A_W04, IPM3A_W03, IPM3A_W02 Test
M_W002 Student nabywa wiedzę na temat prowadzenia i realizacji projektów w zakresie badawczym i wdrożenia wyników. IPM3A_W04
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy oraz jej rozumienia w kontekście rozwoju gospodarki. Bierze udział w dyskusjach i pracach na temat kształcenia, rozwoju gospodarczego i spraw publicxznych. - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Zajęcia umożliwiają nabycie praktycznej umiejętności praktycznej oceny realizacji procesów produkcyjnych - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Program zajęć obejmuje wiedzę dotyczącą technologii wytwarzania wyrobów z metali i stopów nieżelaznych. Opisuje sposoby przerobu metali i stopów, przedstawia wpływ struktury na uzyskiwane własności. Obejmuje opis metod oceny struktury i własności. Przedstawia przykłady technologii przemysłowych i zagadnienia związane ze stroną technologiczną produkcji. Obrazuje zagadnienia zwiazane z organizacją produkcji. - - - - + - - - - - -
M_W002 Student nabywa wiedzę na temat prowadzenia i realizacji projektów w zakresie badawczym i wdrożenia wyników. - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:
Procesy produkcyjne w przemyśle metalowym

Zajęcia przekazują wiedzę dotycząca podstawowych własności metali i stopów używanych i wykorzystywanych w gospodarce. Omawiają procesy produkcyjne, ich cechy od strony materiałowej i prowadzonych procesów przetwarzania i wytwarzania produktów. Zapoznają z działaniami, które są związane z produkcją wyrobów. Przekazują podstawowa wiedzę z przeróbki plastycznej i inżynierii materiałowej, niezbędną do zrozumienia zjawisk niezachodzących w trakcie odkształcania metali i stopów. Zapoznają także z działaniami prowadzącymi do wytwarzania stopów i ich modelowania strukturalnego i fizycznego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 12 h
Participation in e-learning classes 12 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Participation in conversation seminars 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa składa się z:
1. oceny za przedstawiony przez studenta referaty na temat omawianych zagadnień,
2. aktywności na zajęciach
Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczania jest wygłoszenie trzech pozytywnie ocenionych referatów.
Do zaliczenia przedmiotu przyjmowana jest średnią ocen pozytywnych z prezentowanych referatów.
W przypadku opuszczenia zajęć przez studenta, student musi wygłosić dodatkowy referat.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana ogólna wiedza inżynierska, znajomość podstawowych pojęć z zakresu inżynierii materiałowej i przeróbki plastycznej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Marek Blicharski, Inżynieria Materiałowa, Wydawnictwo WNT
2. Marek Blicharski,Wstęp do inżynierii materiałowej, Wydawnictwo WNT
3. Ashby Michael, Shercliff Hugh, Cebon David, Inżynieria materiałowa
4. Leszek Dobrzański, 14 książek z zakresu metaloznawstwa i inżynierii materiałowej, wyd. WNT

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

M.Richert, I.Nejman, M.Poręba, J.Sieniawski, Ł.Kuczek; „Effect of plasma gases on the structure and
properties of WC-CrC-Ni coatings” – Key Engineering Materials, 641 (2015) 105-110
M.Poręba, P.Zawadzka, M.Richert, J.Sieniawski, T.Strączek, Cz.Kapusta; The possibility of deposition of and
DLC coatings by PACVD method – Key Engineering Materials, 641 (2015) 111-115
M.Richert, J.Richert, B.Leszczyńska-Madej, A.Hotloś, “Bulk nanomaterials and powders consolidation
produced by Cyclic Extrusion Compression”, Key Engineering Materials, Vol.682 (2016) 276-283
M.Richert, I.Nejman, B.Leszczyńska-Madej, P.Zawadzka, J.Smolik, “Effect of the addition of glassy carbon on
the structure and properties of ZrO2-Y2O2 coatings”, Key Engineering Materials, Vol.682 (2016) 182-188
M.Richert,B.Leszczyńska-Madej, I.Nejman, P.Zawadzka, St.Pietrzyk, Selection of protective coatings
obtained by plasma spraying method for foundry industry”, Key Engineering Materials, Vol.682 (2016)
177-181
M.W.Richert, I.Nejman, P.Zawadzka, Influence of Mould Coating on the Casting Metal Quality, Asia
Foundries, 10 (2015) 375-379
M.Richert, I.Nejman, P.Zawadzka, B.Leszczyńska – Madej, Badania struktury styków konsolidowanych z
proszków AgSnBi, Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling, 11 (2015) 631-636
G.Boczkal, M.W.Richert, A.Hotloś, P.Pałka, J.Wiewióra, Styki elektryczne AgSnBi wytwarzane kombinowaną
metodą CWS+HE, Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling, 11 (2015) 637-640
B.Leszczyńska-Madej, M.W.Richert, I.Nejman, P. Zawadzka, Processing of copper by hydrostatic extrusion –
studies of microstructure and properties, Archives of Metallurgy and Materials, a nr 3, 2016 B.Leszczyńska-Madej, M. W.Richert, M.Perek-Nowak, Effect of severe plastic deformation on microstructure
evolution of pure aluminium, Archives of Metallurgy and Materials, 2015 vol. 60 iss. 2B, s. 1437–1440
B.Leszczyńska-Madej, M.W.Richert, A.Hotloś, J.Skiba, Processing of copper by equal channel angular
pressing (ECAP) – microstructure investigations, Key Engineering Materials, 2015 vol. 641, s. 286–293
B.Leszczyńska-Madej, M.W.Richert, Wpływ procesu wytwarzania na mikrostrukturę styków AgSn7, 5Bi0,4,
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 2015 R. 60 nr 12, s. 741 748
M.Książek, Ł.Boroń, M.Radecka, M.Richert, A.Tchórz, Mechanical and Tribological Properties of HVOF-
Sprayed (cr3C2-NiCr-Ni) Composite Coating on Ductile Cast Iron, Journal of Materials Engineering and
Performance, pp1-9, 2016

Additional information:

Zaległości wymagają uzgodnienia z prowadzącym i przedstawienia referatu dotyczącego wiedzy z opuszczonych zajęć