Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Methodology of Science
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIPM-3-204-s
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Leszczyńska-Madej Beata (bleszcz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Richert Maria (mrichert@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest świadomy doniosłości przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego. IPM3A_K04, IPM3A_K02, IPM3A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi efektywnie korzystać z systemów informacji naukowej, a w szczególności z bazy Web of Science i czasopism elektronicznych. IPM3A_U02, IPM3A_U05 Activity during classes,
Examination
M_U002 Posiada umiejętność przygotowania publikacji naukowej do druku w czasopiśmie oraz wystąpienia ustnego na konferencji IPM3A_U06, IPM3A_U05 Activity during classes,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzona wiedzę na temat prowadzenia zajęć, przedstawiania wyników badań, metodyki przygotowania badań, przeprowadzania badań i analizy uzyskanych wyników. IPM3A_W03, IPM3A_W02 Activity during classes,
Examination
M_W002 Posiada wiedzę na temat kompozycji publikacji oraz sprawozdań i innych dokumentów przedstawiających i opisujących wyniki badań. IPM3A_W01, IPM3A_W03, IPM3A_W02 Activity during classes,
Examination
M_W003 Zna i rozumie istotę, metodologię i ograniczenia badań naukowych. Zna zasady podejścia systemowego. IPM3A_W03 Activity during classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest świadomy doniosłości przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi efektywnie korzystać z systemów informacji naukowej, a w szczególności z bazy Web of Science i czasopism elektronicznych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność przygotowania publikacji naukowej do druku w czasopiśmie oraz wystąpienia ustnego na konferencji + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzona wiedzę na temat prowadzenia zajęć, przedstawiania wyników badań, metodyki przygotowania badań, przeprowadzania badań i analizy uzyskanych wyników. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat kompozycji publikacji oraz sprawozdań i innych dokumentów przedstawiających i opisujących wyniki badań. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie istotę, metodologię i ograniczenia badań naukowych. Zna zasady podejścia systemowego. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchacza z wiedzą na temat zasad prawidłowego
przygotowania badań, właściwego doboru badań, sposobów przedstawienia wyników i
ich interpretacji, zapoznanie się z różnymi sposobami metodologii pracy naukowej,
zarządzania badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi, pojęciem szkoły naukowej,
sporu naukowego, dyskusji naukowej, metodologii eksperymentalnej i teoretycznej,
krytyki źródeł, dochodzenia do prawdy naukowej, etyki naukowej, obserwacji i analizy,
oryginalność dzieła naukowego, plagiat, autoplagiat, sporządzanie procedur
badawczych, wyciąganie prawidłowych wniosków, podsumowanie prac badawczych,
skutki pomyłek badawczych, zasady dokumentacji badań, wpływ osobowości badacza
na prowadzenie eksperymentów i wyciąganych wniosków, wiedza nabyta, zasada
jednej zmiennej, doświadczenie badawcze.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Contact hours 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None