Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Teaching Practice 4
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIPM-3-802-s
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Semester:
8
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Doktorant uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu wybranych zajęć dydaktycznych na I lub II stopniu studiów, lub innych zajęć dydaktycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy oraz prawidłowego kształcenia na poziomie akademickim. IPM3A_K04 Work done within the framework of a practical placement
Skills
M_U001 Potrafi przygotować materiały dydaktyczne dla studentów i udostępnić je na platformie e-learningowej. IPM3A_U07 Work done within the framework of a practical placement
M_U002 Potrafi prezentować oraz popularyzować wyniki badań naukowych. IPM3A_U07 Work done within the framework of a practical placement
Knowledge
M_W001 Zan metody dydaktyczne stosowane w kształceniu dorosłych. IPM3A_W05 Work done within the framework of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy oraz prawidłowego kształcenia na poziomie akademickim. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować materiały dydaktyczne dla studentów i udostępnić je na platformie e-learningowej. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi prezentować oraz popularyzować wyniki badań naukowych. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zan metody dydaktyczne stosowane w kształceniu dorosłych. - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Doktorant uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu wybranych zajęć dydaktycznych na I lub II stopniu studiów, lub innych zajęć dydaktycznych.

Nadzór nad realizacją praktyk przez doktoranta sprawują zarówno opiekun naukowy doktoranta jak i wykładowca odpowiedzialny za przedmiot.

  • Opiekun naukowy doktoranta odpowiedzialny jest za przydzielenie doktorantowi zajęć odpowiednich dla jego kwalifikacji i w miarę możliwości zbieżnych z jego pracą badawczą.
  • Jeśli wykładowcą odpowiedzialnym za przedmiot nie jest opiekun naukowy doktoranta, to opiekun musi dopilnować by doktorant odpowiednio wcześnie otrzymał od wykładowcy wskazówki i pomoc niezbędne do przygotowania zajęć.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 40 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Completion of practical placements 30 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie bez oceny.

Prerequisites and additional requirements:

Szkolenie BHP.

Recommended literature and teaching resources:

Literaturę i pomoce niezbędne do przygotowania zajęć zapewnia wykładowca odpowiedzialny za przedmiot.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Poziom merytoryczny prowadzonych zajęć gwarantuje wykładowca odpowiedzialny za przedmiot

Additional information:

Szczegółowymi informacjami o praktykach realizowanych przez wszystkich doktorantów dysponuje Dział Planowania Dydaktyki.